Met breedband via de satelliet kunnen afgelegen gebieden worden bereikt, die voorheen niet rendabel waren voor kabel of adsl. Het satellietsysteem is onder andere bedoeld voor mobiele televisie, rampenbestrijding en inzet van hulpdiensten. In februari werd de 2GHz-frequentieband al hiervoor aangewezen, maar diensten kwamen niet echt van de grond. Het ontwikkelen van diensten is zo duur, dat het voor bedrijven alleen interessant is als ze die diensten in heel Europa kunnen afzetten.

De Europese Commissie heeft nu voorgesteld een centraal licentiesysteem in te richten, om te voorkomen dat bedrijven langs alle 27 loketten van de verschillende EU-landen moeten gaan, die elk eigen criteria hanteren. Er bestaan weliswaar internationale voorschriften voor satellietcommunicatie, maar die regelen niet de autorisatie en het verdelen van de licenties.

De Europese Commissie zal de leiding nemen in het nieuwe autorisatiesysteem. Eerst zal een open oproep worden gedaan voor bedrijven die mobiele satellietdiensten willen leveren. Vodafone, Telecom Italia, Mobistar, Belgacom, Inmarsat en Eutelsat hebben al interesse getoond. Daarna volgt er een beoordeling; bij voldoende bandbreedte kunnen alle aanmeldingen worden gehonoreerd. Wordt het spectrum schaars, dan volgt er een selectie waarbij pan-Europese initiatieven, voordelen voor consument en Europese concurrentiepositie en algemene publieke doelen voorrang krijgen.

Vanaf 2009 kan het centrale licentiesysteem van start gaan. Tegelijk wordt op nationaal niveau al gewerkt aan alternatieven: zo gaat KPN in landelijke gebieden hspa en wimax inzetten. Ook is in andere Europese landen al langer breedbandinternet via de satelliet beschikbaar.