Eigen studies wijzen uit dat de geïnde heffingen in de komende drie jaar met een half miljard zullen stijgen, terwijl tegelijkertijd steeds meer media met kopieerbeveiliging op de markt komen.

De Copyright Levies Reform Alliance (CLRA) is een initiatief van de Business Software Alliance (BSA), de European American Business Council (EABC), de European Digital Media Association (EDiMA), de European Information and Communications Technology and Consumer Electronics Association (EICTA) en de Recording-media Industry Association of Europe (RIAE). De alliantie stelt zich tot doel het systeem van de thuiskopieheffingen eerlijker en transparanter te maken, wat ten goede zou moeten komen aan zowel consumenten als rechthebbenden.

Basis voor het initiatief is een woensdag gepubliceerde studie rond het heffingensysteem in negen Europese landen, waaronder Nederland. Hieruit blijkt dat het totale bedrag geïnd in de vorm van thuiskopieheffingen zou stijgen van 1,57 miljard euro in 2006 naar 2,12 miljard euro in 2009. Daar staat een studie van onderzoeksbureau Forrester tegenover waaruit blijkt dat in 2011 de downloads 36 procent zullen uitmaken van de gehele muziekmarkt. Op termijn ontstaat dus een situatie die in strijd is met de Europese richtlijnen, die stellen dat de thuiskopieheffingen moeten dalen naarmate er meer sprake is van digitale kopieerbeveiliging.

Mark MacGann, woordvoerder van de CLRA, stelt dat thuiskopieheffingen op digitale producten een verouderde vorm van belasting zijn die nadelig is voor zowel consumenten en rechthebbenden als voor de industrie. "Het algemeen belang zou ermee gediend zijn als de Europese wetgevers zich hard maakten voor meer doelmatigheid en transparantie in het innen van de heffingen tot het moment dat deze geheel zijn afgebouwd".

Momenteel lijkt de trend echter omgekeerd: de heffingen worden niet afgebouwd, maar zijn volgens de studie in de negen EU-landen juist exponentieel gestegen: van 545 miljoen euro in 2001 tot 1,57 miljard euro nu.

De thuiskopieheffingen zijn in meeste Europese landen ingevoerd als middel om rechthebbenden te compenseren voor de inkomsten die zij mislopen als gevolg van het wettelijk toegestane thuiskopiëren vóór er sprake was van digitale kopieerbeveiligingen. Er zijn in de EU-landen echter grote onderlinge verschillen. Zo kennen Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Cyprus en Malta helemaal geen heffingen op digitaal materiaal.

In andere landen is er volgens de CLRA sprake van wildgroei. Zo is er al sprake van situaties waarin de consument een heffing betaalt bij aanschaf van zowel cd-recorders en mp3-spelers als beschrijfbare media, waarna hij nogmaals langs de kassa moet om te mogen kopiëren na het downloaden. In Nederland bestaat zo'n heffing op apparatuur nog niet, hoewel Stichting de Thuiskopie (in Nederland door de wetgever aangewezen voor het innen van de thuiskopieheffing) zich nog steeds inzet voor de invoering daarvan.

Volgens MacGann zijn kopieerheffingen een fundamenteel oneerlijke, onrechtvaardige en ondoorzichtige vorm van belasting die haaks staat op het streven van de EU om de informatiemaatschappij toegankelijker te maken. "Als we digitale apparatuur toegankelijker maken voor de consument, dan zorgt dit voor een stimulans voor de technologische ontwikkeling in Europa, waardoor er binnen de EU meer kan worden geïnvesteerd in vernieuwing".