Minister Verhagen zou eigenlijk gisteren al naar Geneve gaan om het Nederlandse standpunt mede te delen aan zijn collegaministers, tijdens de vergadering van de Raad van ministers over handelsverdragen. Doordat de Tweede Kamer gisteren nog een debat had over ACTA, is het onderwerp van de agenda gehaald. Besloten is nu dat ACTA onderwerp van gesprek is tijdens de Europese Landbouwraad in Brussel, vanmiddag.

Het besluit tot ondertekening lijkt een formaliteit omdat elk land ermee zal instemmen. Ook Nederland geeft zijn goedkeuring, nadat de Tweede Kamer gisteren in meerderheid een motie van Kees Verhoeven van D66 heeft verworpen. In die motie werd de minister opgeroepen geen onomkeerbare besluiten te nemen. Dat is dus niet meer aan de orde.

Minister niet aanwezig

De minister is zelf niet in Brussel aanwezig, maar een Nederlandse delegatie wel. Na het fiat vanmiddag van de deelnemende landen, staat het de Europese Commissie vrij het verdrag met Australie, Canada, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Marokko, Nieuw Zeeland, Singapore, Zwitserland en de Verenigde Staten te ondertekenen. Overigens is de Verenigde Staten als enige ondertekenaar niet gebonden aan het verdrag.

Vervolgens moet het verdrag nog worden besproken in alle parlementen van de 27 lidstaten. Elk land moet het verdrag ratificeren. De Nederlandse Tweede en Eerste Kamer krijgen dat ergens in het eerste kwartaal van het volgend jaar op de agenda. Ook het Europees Parlement moet zich er nog over buigen. Volgens Europarlementariër Marietje Schaake (D66) is nog niet bekend wanneer dat zal zijn, maar zij verwacht ergens in maart of april.

'Geen goed voorteken'

Schaake zegt niet te weten hoe het Europees Parlement zal besluiten en denkt dat het sentiment 50-50 is. “Wel is duidelijk dat de regeringspartijen uit de verschillende landen grote druk zullen uitoefenen op hun Europese vertegenwoordigers", zegt zij. “Je zag gisteren al dat de druk groot is, van VVD en CDA op PVV. Als de stemming van gisteren een voorbode is, is het wat mij betreft geen goed voorteken."

Overigens heeft minister Verhagen via de Europese Commissie gevraagd aan alle deelnemende landen of het goed is dat de tot nu toe geheime stukken over de ACTA-onderhandelingen worden vrijgegeven aan de openbaarheid. Dan zou de Tweede Kamer die stukken kunnen betrekken bij het debat over de ratificering van ACTA. Alle 27 landen moeten daar dan wel mee instemmen.