Volgens Milica Antic, de advocaat van XS4All, is het arrest van het EU hof 'goed nieuws' voor de hangende bodemprocedure van stichting Brein tegen Ziggo en XS4All. Donderdag oordeelde het Europese hof dat nationale rechters providers niet mogen dwingen om p2p-verkeer te filteren.

Goed nieuws voor isp's

“Het is sowieso goed nieuws voor isp's en voor internetvrijheid. Bovendien is het ook goed nieuws voor de zaak van Brein tegen XS4All en Ziggo, want is het zeker van toepassing. Ik ga er vanuit dat de rechter dit arrest meeneemt in het oordeel," aldus Antic in gesprek met Webwereld.

Het EU hof formuleert vijf punten waarom een verplicht p2p-filter buitenproportioneel is. Antic: “Vier van de vijf criteria zijn ook van toepassing op de blokkade die Brein eist: het is zonder onderscheid voor alle abonnees, het is preventief, de provider moet het betalen en het is voor onbepaalde tijd."

Botte bijl

Antic vindt zelfs dat de eis van Brein op een punt verder gaat dan de eis van SABAM. Scarlet werd geacht een dusdanig geavanceerd filter te bouwen dat alléén onrechtmatig gedeelde content wordt geblokkeerd. Daarvoor is Deep Packet Inspection (DPI) noodzakelijk en daarmee komt de privacy van abonnees in het gedrang.

De eis van Brein verlangt weliswaar niet dat isp's een heel geavanceerd filter optuigen dat inbreuk maakt op de privacy, maar hanteert eerder de botte bijl: de blokkade van een hele website, ongeacht of er ook legale content op staat. “Er is dus geen afweging tussen rechtmatige en onrechtmatige content, en juist dat vindt het Hof in strijd met de informatievrijheid en proportionaliteit", aldus Antic.

Pirate Bay excessief

Joris van Manen, advocaat van stichting Brein, wil eigenlijk niet zoveel over het Europees arrest zeggen omdat de zaak van Brein nog onder de rechter is. Hij verwijst echter naar zijn pleitnota, waar Brein al anticipeerde op het EU arrest. Webwereld beschikt over de pleitnota.

Volgens Brein is SABAM vs. Scarlet niet van toepassing op de Nederlandse zaak. “Zoals uit die pleitnota blijkt vraagt Brein niet om een algemene filtermaatregel van al het in en uitgaande P2P verkeer, maar om een blokkade van één specifieke, evident illegale website, die in Nederland al drie keer veroordeeld is en aan die verboden geen gehoor geeft", reageert Van Manen.

The Pirate Bay is volgens Brein duidelijk een specifiek geval, én excessief. 95 procent van de ruim 3 miljoen geïndexeerde torrents is illegaal, zo blijkt uit onderzoek.

Proportioneel

Bovendien is de verlangde IP- en DNS-blokkade een kwestie van een figuurlijke knop omzetten, terwijl voor het door SABAM geëiste p2p-filter veel duurder is en dieper ingrijpt op de privacy. Daarmee vervalt ook het privacyargument en het kostenargument, stelt Brein en is de blokkade van The Pirate Bay door isp's wel degelijk proportioneel.

De uitspraak in de bodemprocedure Brein vs. Ziggo en XS4All staat voor 11 januari 2012 gepland.