Als de door het Europees Parlement voorgestelde wijzigingen doorgevoerd worden, kan er grote verwarring ontstaan over de reikwijdte van de wet. Legitieme software- en internetbedrijven en isp's riskeren dan boetes tot 300.000 dollar en een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

De aanpassing van de wet door het Europees Parlement betekent dat elke inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vanuit commercieel oogpunt strafbaar is. De aanpassingen zouden ook de inhoud van een clausule over het aanzetten tot, bevorderen van en assisteren bij auteursrechtenschendingen vertroebelen.

Door die vertroebeling kunnen isp's aansprakelijk gesteld worden als hun netwerk gebruikt wordt om iemands intellectueel eigendom te schenden, dat stelt de Foundation for a Free Information Infrastructure, FFII. De FFII noemt de aangepaste tekst van de wet 'zwak'. Volgens de stichting beschermt de nieuwe tekst consumenten en 'de jongere generatie' niet.

Verkeerde weg

Ook in het andere kamp is felle kritiek te horen. Zo heeft de International Federation of the Phonographic Industry, IFPI, ook geen goed woord over voor het parlement. "Het Europees Parlement is de verkeerde weg ingeslagen door te proberen te definiëren wat precies een 'commerciële schaal' is en wat een 'doelbewuste' auteursrechtenschending." De belangenorganisatie voor de platenindustrie refereert daarmee aan de gewijzigde wettekst.

The Business Software Alliance, een belangenvereniging van softwarebedrijven waarbij ook Microsoft en Apple zijn aangesloten, reageerde bij monde van expert Europese Zaken Fransisco Mingorance. Hij noemde de brede definitie van het bereik van de wet 'een serieuze stap terug voor de Europese Unie'.

De gewijzigde wet moet nog worden besproken en goedgekeurd door de 27 nationale regeringen van de EU-lidstaten, maar die lijken er geen haast mee te maken. Volgens analist Joe McNamee van de FFII loopt het niet zo'n vaart met de piraterijwet. "Ik denk dat het dossier nog jaren op een plank zal blijven liggen, totdat er een duidelijkere jurisprudentie is van het Europese Gerechtshof."