Verreweg de meeste europarlementariërs (471) bleken voor een wijziging te stemmen in de copyrightrichtlijn. Slechts 53 leden waren tegen en 23 onthielden zich van stemming. De wijziging staat particuliere consumenten toe voor eigen gebruik een digitale kopie van muziek of films te maken. Dat was nog niet bij wet geregeld. Eindelijk worden de verouderde EU-wetten dus klaargestoomd voor het digitale tijdperk. Tot nu toe was nog alleen bij wet bepaald dat consumenten een kopietje voor eigen gebruik mochten maken als dat ging om analoge technieken. Verder is in het wetsvoorstel vastgelegd dat rechthebbende partijen – zoals filmmaatschappijen en muzieklabels – het recht hebben op hun werk te beschermen via bijvoorbeeld encryptie. Op deze manier moet het illegaal verspreiden van hun materiaal worden beperkt, hopen de parlementariërs. De muziekindustrie en artiesten zijn echter niet blij met de nieuwe voorstellen. Zij vinden dat de EU-regels te weinig om het lijf hebben om digitale piraterij daadwerkelijk te bestrijden. Consumentengroeperingen hebben zich wel tevreden getoond met de wet, omdat de individuele vrijheid van de consument geen schade wordt aangedaan. Het voorstel gaat nu naar de verantwoordelijke ministers van de 15 lidstaten, waarna de richtlijn kan worden getransformeerd tot een nationale wet.