In het oorspronkelijke plan zouden de reisgegevens van alle vliegtuigpassagiers, de zogenaamde Passenger Name Record of PNR, voor een periode van 13 jaar bewaard blijven. De opslag zou moeten helpen in de strijd tegen terrorisme.

Verpletterend tegen

Maar het Europees Parlement is helemaal niet overtuigd van deze noodzaak en vond dan ook geen bewijs dat het bewaren van de reisgegevens effectief zou zijn. De Nederlandse Europarlementari├źr Sophie in 't Veld (D66) diende daarom een motie in tegen de plannen van de Europese Raad.

In totaal kreeg zij de steun van 512 leden van het Europees Parlement (EP), terwijl 5 mensen tegen stemden en 19 zich onthielden van stem. "Het standpunt van het EP is glashelder", jubelt in 't Veld tegenover Webwereld. "Ik denk dat dit een stevig signaal is aan de Raad."

Toch doordrukken

Maar ondanks dat de Europese volksvertegenwoordigers zich massaal tegen de plannen hebben gekeerd, is het nog steeds mogelijk dat de opslag doorgaat. "Uiteindelijk kan de Raad het standpunt van het parlement naast zich neerleggen", erkent in 't Veld. "Maar dan zullen ze toch wel een verhaal moeten hebben." Zij wijst erop dat er een deal met de Amerikaanse overheid is gesloten over het doorgeven van passagiersgegevens, tegen de wil van het parlement in.

Probleem is dat het Verdrag van Lissabon (de Europese Grondwet of het Grondwettelijk Verdrag) niet is goedgekeurd. Hierdoor is de mening van het parlement niet zo dwingend als bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer wel het geval is.

Toch heeft ze goede hoop dat uiteindelijk de gegevensopslag te voorkomen is, omdat Duitsland heeft aangegeven tot de Bondsdagverkiezingen geen besluiten meer te nemen. De vertraging kan in haar voordeel werken. "Als dan de stemming in Ierland over het Verdrag van Lissabon verandert dan heeft het parlement het wel voor het zeggen", stelt ze dan ook.

Datamining

Inmiddels erkent de Raad wel dat het opslaan van de passagiersgegevens niet erg effectief is in het bestrijden van terreur, maar wijst op de mogelijkheid om drugs te bestrijden.

In 't Veld is daar weinig enthousiast over, omdat ze dat alleen wil als bij onschuldigen de gegevens worden gewist. Ze ziet wel dat soms bepaalde drugsroutes in kaart te brengen zijn. "Maar dan is het in ieder geval verstandig eerst zo anoniem mogelijk te werken."

Niet legaal

D66 wijst ook op de juridische problemen met het opslaan van reisgegevens. Eerder was het Europese Hof al vernietigend over de deal die oud-EU-commissaris Frits Bolkestein (VVD) met de Amerikanen sloot over het uitwisselen van reisgegevens.

In 't Veld ziet in dat vonnis ook aanknopingspunten om ten strijde te trekken tegen de bewaarplicht verkeersgegevens, waarbij naast de naam achter een telefoonnummer of ip-adres ook wordt opgeslagen wie met wie mailt of belt.