Abdalla heeft advocatenkantoor Houthoff in de arm genomen en een breed onderbouwde klacht in Brussel ingediend. Microsoft hanteert in Europa structureel veel hogere prijzen dan in de VS. Identieke software is hier zeker 30 procent duurder dan in Amerika. Daarmee zou het concern handelen in strijd met verschillende Europese Verdragen die marktconcurrentie bewaken, zo luidt de aanklacht.

De voorgeschiedenis: Microsoft klaagt de Nederlandse hard- en softwarehandel HW Trading BV in Bussum en zijn directeur-eigenaar Samir Abdalla aan in Californië wegens het exporteren van vermeend illegale Microsoft-licenties op grote schaal. Er zou voor 3,4 miljoen dollar aan buitenlandse licenties voor voornamelijk home- en studentlicenties zijn omgezet.

Geen bluf

Abdalla slaat in een interview met Webwereld terug met beschuldigingen aan het adres van Microsoft en de aankondiging van een klacht bij de Europese Commissie.

Dit laatste blijkt geen bluf te zijn. Via kantoor Brussel van Houthoff Buruma dient HW Trading een klacht in tegen Microsoft. Dat doet ze bij het Directoraat-Generaal voor Mededinging. Op dit departement van Neelie Kroes is Microsoft kind aan huis.

Misbruik van dominantie

Veelal gaat het om ingewikkelde beschuldigingen van concurrentievervalsing, maar deze klacht van HW trading BV is eenvoudig, zo blijkt uit de woorden van Gerard van der Wal, advocaat voor Houthoff in Brussel: "Microsoft brengt in de Eurozone veel hogere prijzen in rekening voor exact dezelfde software dan in de Verenigde Staten terwijl de kosten toch nauwelijks kunnen verschillen. Volgens ons maakt Microsoft daarmee inbreuk op Artikel 81 van het Europees Verdrag, dat kartelvorming en concurrentiebeperkende overeenkomsten verbiedt en Artikel 82, dat het misbruik maken van een dominante positie verbiedt."

Van der Wal wijst vooral op het 95 procent marktaandeel van kantoorpakket Office. HW trading BV exporteerde onder meer Egyptische software naar de Verenigde Staten. Van der Wal: Deze is in de Europese Unie vijf keer zo duur als in Egypte. Maar we hebben niet Egypte als voorbeeld genomen want Microsoft kan dan specifieke omstandigheden voor dat land aanvoeren zoals lage lonen. Maar de Verenigde Staten is goed vergelijkbaar."

Prijsverschillen alleen maar gegroeid

Abdalla werkte wekenlang aan een vergelijking van alle lijstprijzen van met name losse Microsoft software voor de retail in de Verenigde Staten en in de Europese Unie, vooral tussen 2004 en 2008. "Prijzen verschilden toen en nu tussen de 30 en 50 procent. Microsoft doet dit heel consequent, met uitzondering van Windows Vista waarvoor het verschil maar 10 tot 15 procent bedraagt. De reden is bekend."

Gaat het niet om koersverschillen? "Dat kan niet, want Microsoft hanteert hier ook prijzen in dollar en rekent die om." Dus zien we in de lijst dezelfde Office 2007 voor 324,44 dollar in de EU en 202,06 dollar in de VS. "Dat is 40,6 procent. Dat percentage komt vaak voor. Het lijkt wel of Microsoft vaak standaardfactoren voor een extra heffing hanteert. Ook viel me op dat het verschil eerder toegenomen dan afgenomen is."

Resellers onder de duim

Microsoft probeert met een beroep op de 'Anti-Piracy Regulation' legale parallelhandel te blokkeren, zo luidt de klacht ook. Bovendien verbiedt Microsoft zijn distributeurs om aparte cd's en dvd's te verstrekken zodat consumenten bij aanschaf van een nieuwe computer hun licentie niet kunnen hergebruiken.

Allemaal vormen van economisch misbruik, stelt Abdalla. "Ook hebben we onze klacht met enkele voorbeelden van leveringsweigeringen aan bepaalde resellers onderbouwd. Dit zijn serieuze overtredingen van artikel 81 van het Europese mededingingsrecht", beweert de softwarehandelaar.

Grote schade

En nu? Van der Wal: "De grote vraag is welke urgentie de Europese Commissie meegeeft aan deze klacht . Vindt ze die wel of niet van groot communautair belang? Ik kan me het grote belang voorstellen gezien het feit dat de concurrentiepositie van Europa hiermee grote schade oploopt. Bedrijven en burgers betalen miljarden euro's te veel voor hun software."

Deze zaak is niet van invloed op de klacht tegen HW Trading en Abdalla in de Verenigde Staten. Juristen onderzoeken de klacht en zolang wil de softwarehandelaar er niets over zeggen.

Ons verzoek voor commentaar heeft Microsoft Nederland doorgesluisd naar de juridische afdeling van het hoofdkantoor in Redmond. Afgelopen twee dagen kwam er nog geen antwoord. Doorgaans zeggen bedrijven weinig tot niets over lopende procedures.