Microsoft riskeert de boete omdat het de in maart 2004 opgelegde antitrustmaatregelen niet voldoende heeft uitgevoerd. De nieuwe concept-veroordeling wordt aanstaande maandag voorgelegd aan de nationale mededingingsautoriteiten van de 25 EU-lidstaten. Eurocommissaris voor Mededinging Neelie Kroes kan de boete vanaf 12 juli opleggen, als de nationale autoriteiten het besluit steunen.

Als de Europese Commissie de boete op twee miljoen euro per dag stelt, zoals het de laatste maanden dreigde te doen, kan het bedrag tot 460 miljoen euro oplopen als Microsoft op 18 juli de laatste documenten over het besturingssysteem Windows overhandigt. Microsoft zegt die deadline te hebben afgesproken met de toezichthouder. In maart 2004 concludeerde de Europese Commissie dat Microsoft concurrenten geen 'volledige en accurate' informatie leverde over Windows.

De teller van de boete begint te lopen vanaf 15 december vorig jaar toen de Commissie oordeelde dat Microsoft de in 2004 opgelegde maatregelen niet nakwam. Omdat alle zeven dagen van de week worden meegeteld kan een dagelijkse boete van twee miljoen euro uitmonden in totaalbedrag van 460 miljoen euro.

Onrechtvaardig en onnodig

Horacio Gutierrez, advocaat van Microsoft Europa, verklaarde dinsdag elke boete 'onrechtvaardig en onnodig' te vinden. Volgens hem heeft Microsoft al grote hoeveelheden technische informatie geleverd om aan de uitspraak in 2004 tegemoet te komen.

Volgens Gutierrez heeft Microsoft al aan vijf overeengekomen termijnen voor de overhandiging van technische documentatie voldaan en werkt het hard om de zesde deadline eind deze maand en de zevende op 18 juli te halen.

Omdat de Europese Commissie tot nu toe niet tevreden is over de door Microsoft geleverde informatie, zou de dreiging van een hoge geldboete gezien kunnen worden als een laatste aansporing aan het adres van Microsoft, om alsnog voor 18 juli met alle informatie over de brug te komen.