In een brandbrief aan Europees Commissaris Almunia leggen een tiental aanbieders van kaartendiensten, reiszoekmachines en uitgevers druk op de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en zoekgigant Google. Zij zijn bang dat de Europese Commissie een schikking treft met Google die Googles rankingvoorkeuren in zijn zoekmachine niet wezenlijk zal veranderen.

“Google moet voor alle diensten, ook die van zichzelf, gelijke standaarden aanhouden, met gebruikmaking van dezelfde indexering, ranking, vertoning, crawling en bestraffende algoritmes", schrijven de bedrijven, waaronder de federatie van Duitse krantenuitgevers, TripAdvisor, Experdia, Euro-Cities en de federatie van Duitse magazine-uitgevers.

EC in onderhandeling over schikking met Google

De Europese Commissie is sinds eind vorig jaar in onderhandeling over de overtredingen die de Commissie heeft geconstateerd in de zoekmachine van Google. In die onderhandelingen probeert Google verdere juridische procedures te voorkomen door ze af te kopen met een schikking. Almunia heeft al eerder gezegd Google's algoritme niet te veroordelen, maar wel de presentatie van de resultatenpagina van zoekopdrachten.

Maar juist het algoritme zorgt voor de problemen, zeggen de (overwegend Duitse) ondertekenaars van de brandbrief aan Almunia. Die toonde zich overigens al in januari niet erg onder de indruk van de tegenstanders van Google. Die concurrenten maken namelijk ook een hoop lawaai, vindt de Eurocommissaris, die Google een compliment geeft dat het concern weliswaar hard onderhandelt, maar het niet laat aankomen op een formele aanklacht.

'Google doet het beter dan Microsoft'

"Google heeft geleerd hoe dergelijke zaken af te handelen. Dat betekent niet dat ze een makkelijke onderhandelaar zijn, maar hun tactiek onderscheidt zich van de originele Microsoft-tactiek", aldus Almunia, refererend aan de jarenlange antitruststrijd tussen de EC en Microsoft.

Google diende anderhalve maand geleden een schikkingsvoorstel in bij Almunia, maar wat dat precies inhoudt is nog niet bekend. Naar verluidt behelst het voorstel ook dat Google duidelijker laat zien op de resultatenpagina wat precies zijn eigen content is. Zelfpromotie wordt dus gelabeld. Maar, zo schrijven de tegenstrevers nu, officieel is het nog volledig onbekend waar Google en Almunia nu over onderhandelen en welke richting het uitgaat.

'Gedrag Google doet ergste vrezen'

“We zullen uit respect geen oordeel geven over de voorstellen die Google heeft gedaan tot we ze hebben gezien, maar Googles gedrag in het verleden wekt de suggestie dat het niet vrijwillig effectieve, toekomstbestendige oplossingen zal aandragen zonder dat het daardoor wordt gedwongen door formele aanklachten. Dat, plus het feit dat Google elke vertraging in de procedure aangrijpt om zijn anticoncurrentieactiviteiten te verbreden, vergroten en versterken, beweegt ons de Europese Commissie te verzoeken een Statement of Objections in de dienen."

Zo'n Statement of Objections is een formele aanklacht tegen een bedrijf waardoor de Europese Commissie uiteindelijk zware boetes kan opleggen. Dat is onlangs nog gebeurd tegen Microsoft vanwege misbruik van zijn positie op de pc-markt door het pluggen van zijn eigen browser Internet Explorer ten nadele van andere aanbieders van internetbrowsers.

Update 14.16: De woordvoerder van Eurocommissaris Almunia zegt goede hoop te hebben dat de onderhandelingen met Google tot een schikking leidt waarmee alle partijen kunnen leven. "Mochten we het idee hebben dat het voorstel van Google alle vier de concurrentieproblemen die we zien, kan verhelpen, zullen we met de klagers in gesprek gaan voordat we hierover een beslissing nemen."

Volgens de woordvoerder is het bereiken van een dergelijke schikking beter dan het officieel aanklagen, doordat dan "sneller tot een bevredigend resultaat" kan worden gekomen. "Mochten de onderhandelingen niet tot een aanvaardbaar resultaat leiden, staat ons niets in de weg om alsnog tot een Statement of Objections over te gaan."