Hiermee uit de Europese Commissie een toenemende waardering voor het gebruik van opensource-software. Zdnet schrijft dat dit bedrijven, die overwegen over te stappen naar opensource, zelfvertrouwen geeft.

Het rapport, dat is samengesteld door de Universiteit van Maastricht, stelt dat in bijna alle gevallen waarin sprake was van een overstap, van software met gesloten broncode naar opensource-software, op de lange termijn kosten bespaart.

De conclusies van het rapport zijn strijdig met de beweringen die gedaan zijn door Microsoft. Microsoft heeft altijd gesteld dat de kostenbesparing door Linux te gebruiken een sprookje is.

Wel worden er in het rapport twee waarschuwingen gegeven. In de eerste plaats geeft het rapport aan dat de kosten op de korte termijn waarschijnlijk hoger zullen uitvallen. Deze kosten ontstaan doordat werknemers in eerste instantie moeten leren werken met open-sourcesoftware. In de tweede plaats wordt er in het rapport gewaarschuwd dat sommige werknemers zich misschien ondergewaardeerd voelen als ze moeten werken met gratis software.

In het verleden heeft de Commissie ook al geld gestoken in onderzoek naar de mogelijkheden van open-source. Zo werd in oktober nog drie miljoen euro gestoken in een project dat de kwaliteit van open-source moest testen.