De stap volgt na gesprekken met de Amerikaanse autoriteiten over NSI's nieuwe licentie-overeenkomsten. De Commissie startte in juli een onderzoek naar NSI's zogenoemde Standard Registrar Licensing Agreements. Nieuwe concurrenten moeten aan die regels voldoen. De vraag was of deze Agreements voldoende ruimte lieten voor die concurrerende bedrijven. De commissie vroeg zich af of NSI zijn monopoliepositie niet had misbruikt. (Zie nieuws van 30 juli 1999.) Vorig jaar besloot de Amerikaanse overheid tot een nieuwe internetbeheerregime. Concurrentie op de registratiemarkt zou zo vergroot moeten worden. (Zie nieuws van 27 novemver 1998.) Deze overeenkomst met de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) betekende het einde van het registratiemonopolie van NSI. ICANN houdt zich naast domeinregistratie bezig met de organisatie en het beheer van de IP-nummers, het Domain Name System (DNS) en de internetprotocols.