De Europese Commissie inzake Free/Libre Open Source Software, heeft de finale versie van een rapport (pdf) gepubliceerd over de economische betekenis van open-sourcesoftware voor innovatie en concurrentie binnen de Europese ict-sector.

Volgens de EC levert Sun Microsystems de grootste bijdrage en verslaat het daarmee ondermeer IBM, Red Hat, Novell en HP. Het rapport baseert zijn uitspraak vooral op de bijdrage van Sun aan Debian Linux. Voor Sun zo mogelijk belangrijkere producten zoals de in de afgelopen jaren tot open-source gemaakte ontwikkeling van het Solaris besturingssysteem en Java, is buiten het onderzoek gelaten.

Eveneens opvallend is het grote verschil tussen de bijdragen van de verschillende bedrijven. De Europese Commissie berekent de bijdrage van Sun op 51.372 man-maanden werk, in geld 312 miljoen euro. Nummer 2 is IBM met 'slechts' 14.865 man-maanden werk en een bijdrage van omgerekend 90 miljoen euro.

Linux voor OpenOffice

Het rapport komt met meer interessante gegevens. Zo is 62 procent van alle open-sourcecode geschreven door individuele ontwikkelaars, die dat vooral doen om zichzelf nieuwe technieken eigen te maken.

19 Procent van de open-sourcecode wordt binnen bedrijven geschreven en 12 procent binnen opleidingsinstituten. India levert bovendien de grootste bijdrage in aantallen softwareontwikkelaars, gevolgd door China. In geld uitgedrukt is de gezamenlijke waarde van alle bijdragen aan de ontwikkeling van open-sourcesoftware 800 miljoen euro per jaar waard. De helft hiervan is afkomstig uit Europa.

Als het gaat om gebruik van open-sourcesoftware zijn volgens het rapport de belangrijkste producten: Linux, OpenOffice, Postgresql/Mysql-databases en de Mozilla/Firefox-browser. Binnen de Europese gemeenschap gebruikt 35 tot 40 procent van alle bedrijven Linux, in Japan is dit slechts 4 procent.