Met het ondertekenen van het Anti Counterfeiting Trade Agreement geeft de Europese Commissie de intentie af dat het op voorwaarden instemt met het verdrag. Het Europees Parlement zal tijdens een plenaire bijeenkomst in juni de finale beslissing nemen. Als het parlement tegenstemt, kan het verdrag in de prullenbak.

Europarlementariër Marietje Schaake (D66) heeft alle Europeanen op reddit opgeroepen de eigen vertegenwoordigers in het Europees Parlement te benaderen om tegen het akkoord te stemmen. Een eerder voorstel van ALDE, waarin D66 is opgenomen in het Parlement, is in november met slechts een kleine meerderheid weggestemd. Dat sterkt Schaake in haar overtuiging dat het verdrag nog kan worden tegengehouden.

Hoorzitting met tegenstanders

Schaake schrijft verder dat zij een hoorzitting wil houden in april, waar organisaties die last zullen krijgen van ACTA worden uitgenodigd en hun mening kunnen geven. Die hoorzitting zal live worden gestreamd via internet. Schaake vraagt belangstellenden voor die sessie haar een mailtje te sturen.

Op dit moment wordt ACTA behandeld door enkele parlementaire commissies, die uiteindelijk een gezamenlijke mening zullen doen toekomen aan de hoofdcommissie voor Internationale Handel. Die formuleert een advies aan het Europees Parlement, dat daar dus in juni over zal oordelen. “De meest belangrijke stemming", vindt Schaake. Dan zal ACTA dus worden geratificeerd, of niet. De handtekening die de Europese Commissie vandaag zet, is niet juridisch bindend.

ACTA is eerder ondertekend door Australië, Canada, Japan en de Verenigde Staten. Ook het Nederlandse kabinet heeft zijn handtekening gezet. De Tweede Kamer moet dat nog wel ratificeren. dat gebeurt ergens dit voorjaar.