In Brussel heerst de angst dat Europa achterblijft op internetgebied. Een eigen .eu-domein moet deze angst wegnemen. "We zullen de internetboot missen als we niet snel het .eu-domein introduceren", verklaarde een Europees ambtenaar, die niet met naam genoemd wil worden. Het voorstel van de Commissie wordt gevolgd door een inspraakperiode van zes weken. Daarna gaat de aanvraag naar de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Deze organisatie is belast met de registratie van wereldwijde domeinnamen. De Commissie hoopt dat het .eu-domein bedrijven zal aanspreken. "Het wordt makkelijker voor Europese bedrijven om hun producten als Europees aan te prijzen", zegt Per Haugaard, woordvoerder van Eurocommissaris Erkki Liikanen. "Dat is ook een marketingvoordeel." Volgens Haugaard moet nog worden onderzocht of voor aanvraag van het .eu-domein formele toestemming nodig is van het Europees Parlement en de Europese Ministerraad. Een dergelijk goedkeuringstraject kan twee jaar in beslag nemen. Het .eu-domein zal de landelijke domeinen – als .nl en .be – niet vervangen, maar worden aangeboden als alternatief. Eerdere relevante berichten: Europese Commissie overweegt .eu-domeinen (29 november 1999)