Deze conclusie valt te trekken uit een onderzoek dat LM Research & Marketing Consultancy uitvoerde in opdracht van Brocade. Voor het onderzoek werden ruim 8000 IT-managers, IT-directeuren en IT-beslissers uit acht Europese landen ondervraagd. De Benelux werd daarbij als één land aangemerkt. De andere landen in het onderzoek zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland.

Op de vraag 'Maakt u zich zorgen over de CO2-uitstoot van uw bedrijf en het energieverbruik?' antwoordde in de Benelux 62 procent doodleuk 'Nee'. 62 procent was ook exact het Europese gemiddelde. Duitsland blijkt op dit punt het groenste hart te hebben: van de Duitse ondervraagden gaf 46 procent aan zich wel degelijk zorgen te maken. Dertig procent vindt bovendien dat het milieubewustzijn beter kan.

Op de vraag 'Ben u actief op zoek naar milieuvriendelijke IT-producten?' antwoordde in de Benelux 77 procent met 'Nee'. Het Europese gemiddelde lag hier met 81 procent zelfs nog iets hoger. De vraag 'Maakt u zich zorgen over stijgende energieprijzen?' leverde vergelijkbare cijfers op. Wel zegt 61 procent van alle ondervraagden voorzorgsmaatregelen te nemen om de energie-uitstoot terug te dringen.

Verontrustend

"De resultaten van dit onderzoek over het milieubewustzijn van Europese bedrijven zijn verontrustend", zegt Ulrich Plechschmidt, vice president EMEA van Brocade. "Ze staan haaks op de maatschappelijke druk en media-aandacht over dit onderwerp. Uit het onderzoek blijkt dat veel Benelux-respondenten hun bedrijf als 'groen' beschouwen en milieuvriendelijke producten willen kopen. Ze zijn echter van mening dat er niet genoeg producten beschikbaar zijn die passen bij hun behoeften."