Op een informele bijeenkomst gingen de ministers van Justitie uit de EU-lidstaten akkoord met de inzet van ict-middelen om te komen tot een betere internationale samenwerking op het gebied van misdaadbestrijding.

De intentie om samen te werken is vastgelegd in het 'Verdrag van Plum', dat is ondertekend door Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Nederland. Vier andere landen (Finland, Italië, Portugal en Slovakije) hebben aangegeven dat ze zich mogelijk willen aansluiten.

Grenzen

Volgens de Duitse minister Brigitte Zypries (Justitie) moet de justitiële sector niet bij de grens ophouden. Internet toont namelijk aan dat er geen grenzen bestaan binnen de ict-wereld, aldus Zypries.

Maar de samenwerking tussen 27 lidstaten zal niet makkelijk worden. "De individuele lidstaten hebben te maken met rechters en advocaten die niet op de hoogte zijn van het rechtssysteem in andere landen, hoewel dit wel steeds vaker noodzakelijk is. Verder vormen de taal, beveiliging, bescherming van data en technische aspecten nog vaak een barrière", aldus Zypries.

Volgens de Duitse minister heeft ieder land zijn eigen informatiesysteem en zal dat gewoon gescheiden blijven. De oplossing ligt volgens haar niet in een nieuw centrale Europese infrastructuur. De nadruk zal komen te liggen op de decentrale aanpak en samenwerking.

Eind mei zullen tijdens de conferentie 'Work on e-Justice' in Bremen concretere afspraken worden gemaakt om te komen tot een gezamenlijke portal voor de verschillende rechtssystemen, betere onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten.