De ministers zijn het vrijdag in Brussel eens geworden over een wettelijk raamwerk dat de diverse vormen van cybervandalisme – van virusverspreiders, hackers tot criminele internetbendes – moet aanpakken. Hiertoe is een nieuwe misdaad gedefinieerd: `het op illegale wijze binnendringen van een informatiesysteem'. Verder worden vrijheidsstraffen aanbevolen voor serieuze gevallen. De vijftien ministers spreken in een gezamenlijke verklaring van een `zeer belangrijk instrument'. Zij wijzen op de groeiende angst voor georganiseerde bendes die aanvallen voorbereiden op diverse cruciale informatiesystemen. Hiervoor zou concreet bewijs zijn. De voorstellen moeten nog door het Europees Parlement worden geloodst. Daarna moeten ze nog in de nationale wetgeving worden opgenomen. De in Brussel besproken voorstellen hebben overigens niets van doen met het bekende cybercrimeverdrag van de Raad van Europa, waarin 44 Europese landen deelnemen en een aantal niet-Europese landen. De huidige Conventie voor Cybercrime stamt uit november 2001. Daarin wordt onder meer het schenden van het eigendomsrecht, computerfraude en hacken strafbaar gesteld. Er wordt echter nog gewerkt aan aanvullingen op dit verdrag.