In grote lijnen ondersteunt Peter Hustinx, toezichthouder bij de European Data Protection Supervisor (EDPS), het plan. Hij heeft nog wel enkele kanttekeningen bij het voorstel om de databanken met opsporingsgegevens van alle 27 lidstaten van de Europese Unie aan elkaar te knopen.

ECRIS

De Europese Commissie wil in samenwerking met de afzonderlijke Europese lidstaten het European Criminal Records Information System (ECRIS) bouwen, een beveiligd netwerk waarin nationale justitiële systemen aan elkaar gekoppeld worden. Dankzij ECRIS zijn de lidstaten beter in staat om gegevens van criminelen uit te wisselen. Op dit moment is het voor politie en justitie binnen de EU landen niet makkelijk te achterhalen of een verdachte ook in een ander land binnen de EU bekend is bij de politie.

Twijfel over privacybescherming

Hustinx heeft zijn steun betuigd voor het ECRIS-project, maar twijfelt nog wel of het systeem wel genoeg rekening houdt met de privacy van burgers. Hij geeft in een rapport aan dat de eindverantwoordelijkheid voor het aan elkaar koppelen van alle databases bij de Europese Commissie dient te liggen. Bovendien geeft hij aan dat er doortimmerde databescherming moet worden toegepast bij het functioneren van het systeem. Hiermee wordt volgens hem een solide infrastructuur, de kwaliteit van de informatie en effectieve supervisie gegarandeerd.

Databescherming is vitaal

Hustinx raadt aan om 'een hoog niveau van databescherming' expliciet te vermelden in de juridische documenten die ten grondslag liggen aan het oprichten van ECRIS. Om dit te bewerkstelligen dient de Europese Commissie zorg te dragen voor het overzien van de communicatie-infrastructuur in plaats van afzonderlijke lidstaten, aldus Hustinx.

S-TESTA

ECRIS gaat gebruik maken van het communicatienetwerk 'Trans-European Services for Telematics between Administrations' (S-TESTA). S-TESTA is gebouwd in opdracht van de EU door een samenwerkingsverband tussen Hewlett-Packard en Orange Business Services voor een bedrag van 210 miljoen Euro.

Europese beleidsmakers zijn niet verplicht om zich aan de aanbevelingen van de Hustinx te houden, maar over het algemeen wordt de raad van de privacywaakhond wel opgevolgd. De Europese Commissie heeft toegezegd om rond het begin van 2009 connectiesoftware te leveren die specifiek is toegespitst op het uitwisselen van criminele gegevens.

Volgende week wordt de Pan-europese politiedatabank besproken in het Europarlement, maar het speelt geen doorslaggevende rol bij het koppelsysteem. Het is uiteindelijk aan de afzonderlijke lidstaten om te beslissen of zij deel willen nemen aan ECRIS.