Volgens anonieme bronnen in Brussel is de voorlopige uitspraak van de Europese Commissie in de Microsoft-zaak al vorige week gesignaleerd. De inhoud is echter nog geheim gebleven. Diverse mensen bevestigen dat ze de tekst hebben gezien. Volgens hen zou in de tekst onder meer staan dat de Europese Commissie `bezorgd is over de manier waarop Microsoft de concurrentie bestrijdt'. De tekst zou nu zijn verspreid voor interdepartementaal advies. Dit duurt doorgaans een maand. Daarna wordt de tekst verdeeld onder alle EU-lidstaten. De commissie, die al ongeveer vijf jaar aan het onderzoek werkt, komt waarschijnlijk in maart of april tot een slotconclusie. Een week voor de officiële uitspraak zal Europese Commissie beslissen over de hoogte van de boete, als die wordt opgelegd. In het onderzoek richt de Europese Commissie zich op de vraag of Microsoft andere softwaremakers heeft benadeeld door Windows Media Player te bundelen met het Windows-besturingssysteem.