DePassengers Name Record (PNR)-uitwisseling, het systeem dat de uitwisseling van passagiersgegevens van burgers moet regelen, komt er voorlopig niet. Na jarenlange voorbereiding door de Europese Commissie heeft het Europees Parlement nu een streep gezet door het huidige voorstel. Een meerderheid vond de uitwisseling van gegevens te ver gaan.

Dat betekent niet dat er helemaal geen gegevens van burgers worden uitgewisseld met andere landen. De gegevens van Nederlanders die op het vliegtuig stappen naar de Verenigde Staten liggen voor de landing al stevig in de Amerikaanse databases. Nederland is een van de landen, naast bij voorbeeld het Verenigd Koninkrijk, dat al passagiersgegevens uitwisselt met andere landen. Daarbij gaat het om uitwisseling in het kader van strafrechtelijk onderzoek en terrorismebestrijding.

Nederland checkt alle gegevens van passagiers die naar ons land komen al voordat vliegtuigen landen op Schiphol. Dat systeem zou naast PNR moeten staan en vooral gelden voor vreemdelingen die zich mogelijk (illegaal) willen vestigen in Nederland. KLM voert een centrale database van de Douane hiervoor met gegevens. Dat PNR nu (nog) niet doorgaat, betekent overigens niet dat alle lidstaten moeten stoppen met eigen informatie-uitwisseling. Binnen de huidige afspraken mag elk land dat voor zichzelf bepalen.

'Goede privacybescherming garanderen'

Sophie in ’t Veld, de officiële rapporteur van het Europese Parlement over het dossier PNR is verheugd over de afwijzing ervan. “Hoogwaardige privacyregels zijn een voorwaarde bij uitwisseling van gegevens. Aangezien de Raad van Ministers geen vooruitgang lijkt te boeken, is het aan het Europees Parlement om alles uit de kast te halen toch goede gegevensbescherming te garanderen voor de Europese burger", zegt de Europarlementariër van D66.

Overigens bestaat de kans dat de Europese Commissie alsnog met een nieuw voorstel komt, dat dan beter is afgestemd op de bewaking van burgerrechten, denkt In ’t Veld. “Ik ga er vanuit dat de Commissie onze bezwaren en zorgen gehoord heeft. Een dergelijke richtlijn moet uitgebreide waarborgen bevatten. Passagiersgegevens mogen niet zomaar gedeeld worden met derde landen. De mogelijkheid tot profileren moet ingeperkt zijn en de bewaringstermijn zo beperkt mogelijk.”