Als de EU niet snel actie onderneemt, groeit het tekort aan IT'ers van 1,2 miljoen tot 1,7 miljoen in 2003. Aldus waarschuwt een consortium van grote IT-bedrijven, waaronder Microsoft, British Telecom, IBM, Nokia, Philips en Siemens. Onderzoeksbureau IDC publiceerde deze week een rapport waarin het tekort aan IT'ers naar voren komt. Dit kost de EU op jaarbasis 100 miljard euro, zo becijferde een ander onderzoeksbureau, Datamonitor. Europese kopstukken komen in maart in Lissabon bijeen om te praten over maatregelen zoals trainingsprogramma's. Deindustrie hoopt op een krachtig politiek optreden. Zij denken hierbij aan publiek-private opleidingsprogramma's. De lokale overheden verdienen het geld dat hiermee is gemoeid eenvoudig terug, zo stelt het bedrijfsleven. Het kost slechts een paar duizend dollar om iemand op te leiden tot IT'er, rekent Microsoft de overheid voor. Het gemiddelde jaarsalaris van een IT'er is volgens Microsoft 50.000 dollar. Extra belastinginkomsten dus. Verder zou veel kunnen worden bereikt door de bestaande opleidingen beter op de eisen vanuit de markt te laten aansluiten. Vooral door de groei van internet en e-commerce is er veel vraag naar programmeurs.