Dat zei Antonio Vitorino, de Europese Commissaris voor Justitie, dinsdag in Brussel. Het forum moet de samenwerking tussen de betrokken partijen bij het gevecht tegen cybercrime bevorderen. Vitorino deed zijn aankondiging tijdens een discussiebijeenkomst die door de internetwerkgroep van het Europese Parlement was georganiseerd. De commissaris streeft ernaar het forum zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Volgens Vitorino hebben de autoriteiten te weinig technologische expertise in huis om de zaak alleen af te handelen. "Lidstaten hebben in de huidige krappe arbeidsmarkt moeite de juiste mensen aan te trekken." "We hebben sterke samenwerkingsverbanden nodig, met de branche en met consumentengroepen", aldus Vitorino. "We moeten de balans vinden tussen handhaving van de wet, privacy en de belangen van de branche." Vitorino riep tijdens zijn toespraak op tot een actieve rol van burgers op internet. "De politie kan niet alle verantwoordelijkheid op zich nemen. Internetgebruikers hebben ook de plicht hun virtuele omgeving veilig te houden." De Raad van Europa, waarin 41 Europese landen zijn vertegenwoordigd, maakte vorige week een nieuw ontwerp bekend van het verdrag voor de bestrijding van computercriminaliteit. Als het verdrag er komt, zou het de eerste keer zijn dat er een internationaal pact wordt opgesteld om de, veelal grensoverschrijdende, cybercrime aan te pakken. In het verdragsontwerp worden voorstellen gedaan voor de bestrijding van uiteenlopende zaken als de verspreiding van kinderporno, het lamleggen van websites met DoS-aanvallen, fraude en schending van auteursrechten. De Verenigde Staten toonden zich in een reactie positief over het voorstel. Het verdrag is in lijn met het juridisch raamwerk dat de Verenigde Staten hanteren, aldus het ministerie van Justitie. De VS zullen pas beslissen over aansluiting bij het pact als er een definitief verdrag ligt. Privacygroepen en brancheorganisaties hebben kritisch op het voorstel gereageerd. "Met het huidige ontwerp kunnen internetproviders verantwoordelijk gesteld voor acties door derden. Bovendien bevat het voorstel eisen voor data-opslag voor providers die een zware last voor hen zal betekenen," zo stelde de World Information Technology and Services Alliance in een reactie.