Critici van Microsoft stellen althans dat de Europese zaak fundamenteel verschilt van de Amerikaanse, die afgelopen vrijdag voor Microsoft tot een goed einde werd gebracht. "Niets in de uitspraak van rechter Kollar-Kotelly ontslaat de Europese Commissie van de plicht om extra maatregelen te eisen", zo zegt bijvoorbeeld de Computer and Communications Industry Association (CCIA). Deze Amerikaanse belangengroep pleit al tijden voor een onvoorwaardelijke toegang tot de broncode van Windows voor de concurrentie. Dit moet ervoor zorgen dat concurrerende software probleemloos samenwerkt met Windows. Ook wil de groep dat Microsoft niet langer Windows bundelt met andere software, zoals de Media Player. De rechter wilde vrijdag niet zo ver gaan, alhoewel dit ook een van de eisen was van de opponenten. Zelfs bedrijfsadvocaat Horacio Gutiérrez van Microsoft Europa houdt de nodige slagen om de arm. De jurist hoopt weliswaar dat de Europese Commissie de uitspraak van de Amerikaanse rechter als leidraad neemt, maar voegt daaraan toe dat de Europese situatie nauwelijks is te vergelijken met de Amerikaanse. Zo staat in Europa onder meer de vraag centraal of Microsoft de antitrustregels heeft geschonden door zijn leidende positie op de consumentenmarkt te gebruiken door ook een sterke positie op het gebied van besturingssystemen voor de servermarkt te verkrijgen. Een voorlopige voorziening door de Europese Commissie wordt nog dit jaar verwacht, waarna begin 2003 een definitief oordeel moet volgen.