Google-ontwikkelaar Laura Nolan stapte vorig jaar op bij het bedrijf toen ze de opdracht kreeg om het Amerikaanse leger te helpen hun drone-inzet te verbeteren, aldus de Britse krant Evening Standard. Drieduizend Google-medewerkers protesteerden omdat ze het project om doelen efficiënter te kunnen onderscheiden onethisch vonden en het bedrijf zette de plannen vervolgens in de ijskast.

Stop Killer Robots

De organisatie Stop Killer Robots ijvert al jaren om het issue van autonome wapens hoger op de politieke agenda te krijgen. Ze wijzen daarbij naar het feit dat deze middelen nu al worden ingezet. Een mechanische schutter bewaakt bijvoorbeeld al jaren de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Deze bot van Samsung kan volledig autonoom opereren, maar vereist (nu nog) dat een militair goedkeuring geeft om de trekker daadwerkelijk over te halen.

Maar ondanks aandacht bij onder meer de Verenigde Naties, merkt de organisatie op dat landen als de VS en Rusland juist meer stappen zetten om autonome bewapening in te kunnen zetten en diverse landen, waaronder buurlanden Duitsland, België en het VK zijn tegen het inzetten van wetgeving om zulke bewapening aan banden te leggen.

Successen en tegenslagen

Nederland was officieel voor noch tegen, maar de Tweede Kamer heeft vorig jaar wel een motie aangenomen waarin de VVD, gesteund door regeringspartijen CDA, D66 en CU (en meer partijen), de regering opriep "om met gelijkgezinde landen praktisch en realistisch aanjager te zijn van een zo breed gedragen en verstrekkend mogelijk verdrag of andere bindende internationale regelgeving ter beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens."

De organisatie tegen autonome wapens boekte vorig jaar een groot succes: de huidige secretaris-generaal van Verenigde Naties, de Portugese António Guterres, zei vorig jaar dat internationaal recht het gebruik van autonome wapens moest verbieden. Maar een daadwerkelijk verbod kan wel een jaar of tien duren, merkten de juristen en AI-deskundigen van SwitchLegal Advocaten vorig jaar op.

Gevaarlijk om in de praktijk te testen

In een peiling van Ipsos onder meer dan 18.000 mensen die eerder dit jaar werd uitgegeven, gaf een ruime meerderheid van de respondenten aan dat het een slecht idee is om menselijk handelen uit militaire acties te halen. Volgens de organisatie tegen autonome wapens illustreren de resultaten dat de visie van diverse wereldleiders niet strookt met wat het volk wil (PDF).

Nolan is nu ook woordvoerder van de Stop Killer Robots-campagne en ze roept landen op om deze technologische vooruitgang aan dezelfde banden te leggen als chemische en biologische wapens. Ze noemt het gevaarlijk dat deze machines worden getest in praktijkscenario's en als je ziet hoe schietincidenten in de geschiedenis tot grote oorlogen leidden, is de inzet van autonome wapens volgens haar een recept voor ellende.