Start-up Kontiki wordt ondersteund door dezelfde mensen die aan de wieg van Netscape gestaan hebben. Tot hen behoren onder meer Marc Andreessen, Mike Homer en Jim Barksdale. Verder hebben enkele technici van het inmiddels ter ziele gegane Scour-netwerk ook hun medewerking verleend. De afgelopen maanden heeft men gewerkt aan het opzetten van een peer-to-peer netwerk dat betrouwbaar en snel is. Het systeem heeft inmiddels proefgedraaid en men acht de tijd nu rijp om de dienst te lanceren, zo schrijft CNet. Vanaf volgende week gaat Kontiki van start met een selecte groep betatesters verdeeld in twee categorieën. De ene groep bestaat uit bedrijven die grote bestanden willen distribueren aan consumenten. Het gaat dan om met name videobeelden en spellen. Het andere deel wordt gevormd door bedrijven die hun werknemers willen voorzien van videobeelden. Kontiki is op dit moment niet het enige bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van hoogstaande peer-to-peer diensten. Bij de ontwikkeling van de diensten kijkt men naar wat Napster de afgelopen jaren voor elkaar gekregen heeft en probeert men dat te verbeteren. Andere bedrijven die zich onder meer bezighouden met P2P-diensten zijn Blue Falcon, Open Cola en WebEver. Het doel van de ontwikkelaars van Kontiki is te komen tot een P2P-systeem dat betrouwbaar en snel is én waarbij de kosten niet de pan uitrijzen. Daarbij probeert men te leren van de fouten die Napster gemaakt heeft. Het gebruik van een centrale server kost geld. Dat moet in de ogen van de bedenkers van Kontiki voorkomen worden. Daarom wordt het bestand op een afzonderlijke computer opgeslagen in de buurt van de persoon die het bestand wil downloaden. Dat bespaart kosten van opslag en gebruik van bandbreedte. Maar daarbij loopt men wel tegen een aantal problemen aan: individuele computers zijn niet zo betrouwbaar als servers en niet altijd online. De bedenkers van Kontiki willen de content nu over meerdere systemen verspreiden en eventueel op een aantal gecentraliseerde regionale servers. Op deze manier hoopt men deze gevaren te omzeilen. Wanneer de service voor het grote publiek beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.