Volgens gegevens van het Duitse tijdschrift Der Spiegel zijn Von Pierer en zijn topmannen ernstig tekort geschoten bij de corruptiebestrijding binnen het bedrijf. Von Pierer zou bovendien geweigerd hebben om lekken in het controlesysteem te dichten.

De huidige directie heeft een advocatenkantoor een analyse laten uitvoeren van het omkoopschandaal dat de firma al jarenlang achtervolgt. Dat vertrouwelijke rapport is in handen van Der Spiegel. Uit de analyse blijkt dat toezichthouders in de periode tot 2006 "ernstige structurele tekortkomingen" hebben aangetroffen. Dat zou hebben bijgedragen tot de corruptieproblemen.

Belangenverstrengeling

Door een slecht functionerende informatie- en controleafdeling kwamen gegevens niet op de juiste plekken terecht. Daarnaast was er op de afdeling ook sprake van belangenverstrengeling. Enerzijds moest de afdeling corruptie voorkomen, maar dezelfde afdeling moest het concern ook verdedigen wanneer er gevallen van corruptie aan het licht kwamen.

Het rapport klaagt tevens dat het hoofd van de anticorruptie-afdeling niet over de juiste bevoegdheden beschikte om zijn taken goed uit te voeren. Bovendien belemmerde Von Pierer de afdeling bij zijn werkzaamheden. Daardoor bleek de afdeling in praktijk vooral een papieren tijger.