Excel 12 zal moeilijkere analyses kunnen uitvoeren op meer data. Om toch de snelheid te behouden en zelfs te verbeteren, heeft Microsoft het rekenprogramma geschikt gemaakt voor systemen met meerdere processors. Aan het aantal processors of processor-cores is geen maximum gesteld.

Mtr of 'multi-threaded recalculation' is de voorlopige naam voor de nieuwe functie van Excel 12 om berekeningen en analyses gelijktijdig uit te voeren op verschillende processors. Zodra een rekenblad wordt geopend, vraagt Excel 12 het besturingssysteem om het aantal processor-kernen. Berekeningen en analyses worden daarna verdeeld.

Tijdswinst

Mtr kent wel een aantal beperkingen. Zo staat het machteloos tegenover berekeningen die afhankelijk zijn van de uitkomsten van andere berekeningen. Voor deze lineaire berekeningen zal mtr weinig winst opleveren. Ook heeft het systeem nadelen als een spreadsheet op verschillende computers wordt gebruikt.

Telkens als een spreadsheet op een andere computer wordt geopend zal het opnieuw analyseren wat voor het aantal processors in die computer de ideale rekenvolgorde is. Dit neemt telkens enige tijd in beslag. Tijdswinst levert mtr pas echt op als een spreadsheet een tweede of derde maal op dezelfde machine wordt geopend. De gebruiker kan zowel het maximale aantal gelijktijdige berekeningen beperken of mtr in zijn geheel uitschakelen.