Zoals aangekondigd heeft Sun Microsystems de nieuwe browser van de Amerikaanse softwarereus aan een kruisverhoor onderworpen èn te licht bevonden. Een rechter moet nu gaan uitmaken of Microsoft zich heeft gehouden aan de voorwaarden die Sun stelt aan het gebruik van zijn programmeertaal Java in andermans toepassingen. Aan die afspraken heeft Microsoft zich bij de ontwikkeling van de Internet Explorer 4.0 niet gehouden in de ogen van Sun. In de aanklacht wordt het softwarebedrijf verweten een opzettelijk ramkoers te varen met de bedoeling Java als Internet-standaard te ondermijnen. Verder zegt Sun dat Java in de Internet Explorer zodanig is toegepast dat ontwikkelaars die zich richten op de browser onbewust applicaties zullen schrijven die alleen maar werken op Windows 95 en NT en niet in andere webbladeraars of op andere besturingssystemen. Na compatibiliteitsproeven zegt Sun Microsystems dat I.E 4.0 en de Software Development Kit for Java (SDK) niet voldoen aan de eisen: de Java Native Interface (JNI) ontbreekt, evenals the Remote Method Invocation (RMI). Ook heeft Microsoft belangrijke `class libraries' in zijn Development Kit aangepast. Applets die daarmee worden geschreven zullen alleen draaien met de Java Virtual Machine van de Internet Explorer. Voor straf heeft Sun Microsystems Microsoft met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd tot nieuwe technologie voor Java, zoals HotSpot. Die is erop gericht om de snelheid van Java-toepassingen te verhogen. De boycot blijft overeind tot de juridische strijd is gestreden. Microsoft heeft de beschuldigingen van de hand gewezen en spreekt van "weer een samenzweringstheorie" van Sun. De broncode voor Windows die het bedrijf heeft toegevoegd aan zijn Java SDK is goed gedocumenteerd en hoeft voor geen enkele ontwikkelaar tot verwarring te leiden, aldus een zegsman van Microsoft.