Het gaat om een zogeheten anti-dumpbelasting. Want dat er sprake is van dumpen van cd-r's staat voor de EU vast. De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Unie, heeft een onderzoek verricht naar de praktijken van Taiwanese producenten van lege cd's. Dit gebeurde na een klacht van de Europese concurrentie. Er komt een belasting van 39,5 procent voor op elf na alle Taiwanese makers. Deze elf bedrijven zouden zich minder dan de andere schuldig maken aan dumppraktijken en bovendien hebben meegewerkt aan het onderzoek. De groep van elf hoeft minder belasting te betalen: tussen de 18,8 en 29,9 procent. Hieronder bevindt zich de wereldwijde marktleider Ritek. Nummer twee op de wereldmarkt CMC Magnetics moet het hoogste tarief betalen. Het is nog onduidelijk of de prijzen van cd-r's in de verschillende Europese landen daadwerkelijk hoger zullen worden. Fuji Magnetics, een Europese producent van opneembare cd's, is er bijvoorbeeld niet van overtuigd dat de prijzen omhoog gaan omdat distributeurs grote voorraden goedkope Taiwanese schijfjes hebben aangelegd. Het Duitse PrimeDisc is er daarentegen van overtuigd dat de prijzen zullen stijgen. Sterker nog: als de prijzen van de Aziatische schijfjes omhoog gaan, zal PrimeDisc zijn prijzen ook verhogen. Taiwan heeft in rap tempo een belangrijk marktaandeel in Europa op het gebied van blanco cd's verworven, zo ontdekte de Europese Commissie. In 1997 werden er in de EU-landen nog 160 miljoen cd-r's verkocht, waarvan slechts 10 miljoen uit Taiwan afkomstig waren. In 2000 werden er 2 miljard schijfjes verkocht, waarvan maar liefst 1,2 miljard geïmporteerd uit Taiwan.