Dit is besloten door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT). Deze stichting is door de overheid aangewezen om over de hoogte van de vergoeding voor het thuiskopiëren van beeld en geluid te beslissen. De Stichting Thuiskopie zal vervolgens het geld incasseren en herverdelen. De blanco dvd-r/rw wordt het zwaarst getroffen met een heffing van 1 euro per 4,7 gigabyte. Voor een lege dvd+r/rw zal vanaf volgende maand 50 cent extra moeten worden betaald. Dit verschil heeft volgens een woordvoerder van Thuiskopie te maken met het feit dat er meer is geïnvesteerd in de beveiliging van het formaat +r/rw. Voor dvd-ram hoeft niets extra's te worden betaald. "Uit onderzoek blijkt dat dit formaat eigenlijk alleen door professionals wordt gebruikt, terwijl dit uitsluitend voor de privé-kopieerder is bedoeld", aldus de zegsvrouw. Doordat consumenten massaal thuiskopiëren worden minder cd's en bioscoopkaartjes verkocht, zo is de redenering. De Thuiskopievergoeding moet de inkomstenderving van de rechthebbenden gedeeltelijk compenseren. Op andere dragers – zoals minidiscs en lege cd's – wordt al langer een heffing betaald. Bij een blanco cd-r/rw is dat 14 cent per schijfje.