Het potje is ingesteld als extra Kenniswijk-subsidieronde. Dit is een subsidie die gericht is op de ontwikkeling van een 'gevarieerd aanbod van innovatieve elektronische diensten van de toekomst voor consumenten in Nederland'.

De subsidies zijn overigens ook voor projecten buiten het Kenniswijk-gebied beschikbaar. De minister heeft 1,5 miljoen euro gereserveerd voor zogenoemde grote diensten. Voor de kleine-dienstenregeling verdubbelt de minister het subsidiebudget naar 700.000 euro voor 2005.

De minister besloot hiertoe vanwege het grote aantal subsidieverzoeken bij vorige rondes.

Met de extra subsidieronde krijgen projectvoorstellen uit de vorige ronde en nieuwe projectvoorstellen nog een laatste kans om van de Kenniswijk-subsidie gebruik te maken. Het project Kenniswijk loopt namelijk eind 2005 ten einde.

De minister heeft al diverse malen verklaard groot belang te hechten aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. De breedbandinfrastructuur is in Nederland redelijk goed ontwikkeld, maar het gebruik van diensten loopt internationaal gezien achter, aldus de minister.

Voor de vorige ronde zijn 56 projectvoorstellen ingediend. De beste negen projecten hebben uiteindelijk subsidie gekregen. In Kenniswijk zijn sinds 2002 ruim honderd diensten met behulp van de Kenniswijk-subsidie in ontwikkeling. Ruim de helft van deze diensten is operationeel, zoals de webcamdienst van PSV. De andere helft zit nog in het ontwikkelingstraject.