Dat staat in de Rijksbrede ICT-agenda die EZ heeft opgesteld en vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd. Het document is vanochtend naar de Kamer gestuurd. Nederland loopt op verschillende ICT-gerelateerde gebieden internationaal voorop, maar kan op een aantal terreinen 'nog een tandje bij zetten', waarschuwt Heemskerk.

Digitale kloof

Zo is er sprake van een flinke 'digitale kloof' in ons land. Uit onderzoek in opdracht van EZ blijkt dat zo'n 1,6 miljoen Nederlanders digibeet is, oftewel 'volstrekt onkundig op het gebied van computers en informaticatechnologie', zo definieert Van Dale.

Digibetisme 'treft' diverse groepen, constateert EZ, vooral mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, laagopgeleiden, allochtonen en mensen van boven de vijftig.

Ongeveer de helft van die 1,6 miljoen heeft een betaalde baan. Zij zouden er met basale computervaardigheden meteen gemiddeld 250 euro aan loon op jaarbasis op vooruit gaan, berekent het Ministerie.

Online prijsvergelijken

Maar ook wie niet (meer) werkt, heeft voordeel van grotere computerkennis. Volgens Heemskerk levert prijsvergelijken op het internet de consument al gauw zo'n 90 euro per jaar op.

Computerkennis en vaardigheden leveren dus direct voordeel op en zijn steeds noodzakelijker om 'mee te draaien'. Heemskerk: 'Heb je die kennis niet dan val je steeds vaker buiten de boot.'

Voorlichting en educatie

De staatsecretaris heeft dan ook het dichten van deze 'digitale kloof' tot topprioriteit verheven in het ICT-beleid van EZ. Het ministerie gaat voorlichtingsprogramma's, bewustwordingsacties en pilots uitvoeren. Dat zal vooral gebeuren via de geijkte kanalen zoals Digibewust, Seniorweb en het CWI.

Details over de beleidsplannen zijn nog niet verder bekend. Het document 'Rijksbrede ICT-Agenda' was aan het eind van de ochtend nog niet op de website van EZ beschikbaar. Voorafgaand kon een woordvoerster niet verder ingaan op de ICT-plannen van het Kabinet.