Dat schrijft minister van Economische Zaken (EZ) Maria van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer. De 800 MHz-frequenties behoren tot het zogenaamde "digitale dividend", daarmee worden de frequenties bedoeld die zijn vrijgekomen door het verdwijnen van ouderwetse tv via de ether. Digitale tv gebruikt een veel minder frequenties dan analoge ether-tv deed.

Het inzetten van deze vrijgekomen frequenties voor LTE is echter problematisch, aangezien LTE-apparaten kunnen interfereren met zowel de digitale tv-kanalen op de kabel als ook met decoders van KPN's tv-dienst Digitenne.

Groot of klein storingsrisico

Eind vorig jaar concludeerde het Agentschap Telecom in een verkennend onderzoek dat het risico op storingen groot was: in een normaal scenario ontstond er in de helft van de gevallen storing op de kabel. Maar de Universiteit Twente komt na uitgebreider onderzoek tot een heel andere conclusie.

De kans dat een consument een storing op de kabel waarneemt is zeer klein, 0,35 procent. En als kabelaars de 30 meest populaire zenders niet in de LTE-kanalen programmeren, dan is de storingskans nog eens tien keer zo klein: 0,035 procent. Dat betekent dat ongeveer 500 huishoudens op deze vorm van storing ondervinden op een gemiddelde tv-avond, concluderen de onderzoekers.

Etherstoringen bij de omroepdistributie van de Nederlandse Publieke Omroep en KPN/Digitenne verdien en nog wel “nadere aandacht”, maar volgens EZ zijn alle “potentiële knelpunten hanteerbaar en oplosbaar.”

800 Mhz zeer gewild

Er is grote behoefte om dit spectrum te gebruiken voor 4G netwerken, en specifiek voor LTE. Onder de term 4G valt ook Wimax-technologie, maar die techniek lijkt in Nederland een stille dood te sterven.

Frequenties in de 800 MHz-band zijn veel geschikter dan bijvoorbeeld de recent geveilde 2,6 Ghz-frequenties om grote geografische gebieden tegen lage kosten te dekken, omdat er veel minder antennes nodig zijn. Bovendien heeft 800 MHz een veel betere doordringbaarheid (bereikbaarheid in gebouwen).

“Op dit moment is alleen het 900 MHz spectrum beschikbaar, hetgeen naar verwachting onvoldoende is om ook nieuwe toetreders (zoals de nieuwe vergunninghouders van 2.6 GHz spectrum) desgewenst in staat te stellen een landelijk dekkend netwerk uit te rollen voor mobiele breedbanddiensten”, schrijft de minister.

Er is dus te weinig 900 MHz-spectrum beschikbaar om nieuwkomers een landelijk dekkend 4G-netwerk te laten aanleggen. De frequenties in die band zijn al bijna allemaal verdeeld. Daarom geeft het ministerie nu ook de 800 MHz-band vrij.

Ook in andere Europese landen is de 800 MHz-band erg gewild. Bij de recente frequentieveiling in Duitsland waren blokken in deze band dan ook veruit het meest gewild.

Langetermijn strategie

In september zal EZ de ‘strategische nota Mobiele communicatie’ publiceren, waarin meer duidelijk moet worden over de planning van de uitgifte van de 800 Mhz frequenties en andere frequentieblokken.