"DigiD voor bedrijven was ook niet breed gedragen. Daarom is besloten om het per 1 april 2010 stop te zetten", vertelt woordvoerder Edwin van Scherrenburg van het ministerie van Economische Zaken. DigiD-beheerder GBO.Overheid kan niet vertellen hoeveel bedrijven de zakelijke DigiD-variant gebruiken. "Dat is niet bekend", vertelt woordvoerder Marije de Groot.

Volgens GBO.Overheid kan elk bedrijf met een toegangscode voor het Handelsregister ook DigiD voor bedrijven gebruiken. Dat betekent echter niet dat dat ook gebeurt. "Ik kan wel melden dat in de eerste helft van dit jaar er 21.000 keer geauthenticeerd is." Dat kan nu hoger liggen, vertelt zij.

Wat het gebruik in de tweede helft van dit jaar is, blijkt pas in april komend jaar. GBO.Overheid brengt dan het jaaroverzicht 2009 uit. Dat gebeurt net na het stopzetten van DigiD voor bedrijven. Ook volgens De Groot is dat einde definitief.

Ict-herziening KvK

EZ vertelt verder dat een reden voor het stopzetten van DigiD voor bedrijven ook de ict bij de Kamer van Koophandel is. Die kan het systeem niet meer technisch ondersteunen, vertelt de woordvoerder van het ministerie.

GBO.Overheid stelde eerder al dat de oorzaak zit in een verandering van de ict bij de KvK. DigiD voor bedrijven put daar de data uit. Woordvoerder Marjorie Teunis van de Kamer van Koophandel bevestigt nu aan Webwereld dat die organisatie inderdaad de eigen ict herziet, maar zegt dat ict constant vernieuwd wordt.

"De Kamer van Koophandel werkt voortdurend aan haar ict-systemen. Ieder jaar zijn er immers weer nieuwe regels en wetten die door ict-systemen moeten worden ondersteund." Zij noemt concreet de Handelsregisterwet 2007. "Omdat als gevolg daarvan het Handelsregister een basisregistratie wordt, stelt de overheid andere eisen aan het register. Deze eisen worden vertaald in een nieuw systeem waar de Kamers van Koophandel begin 2010 mee zullen gaan werken."

'Niet in investeren'

De behoeften van klanten enerzijds en de overheid anderzijds zijn veranderd en daardoor verandert de KvK de eigen systemen "stapsgewijs" vanaf 2010, zegt Teunis. "Dat heeft tot gevolg dat sommige oude producten en diensten niet meer door de Kamer van Koophandel kunnen worden ondersteund. Een voorbeeld daarvan is DigiD voor bedrijven", erkent zij ronduit.

Teunis verwijst alvast naar de uiteindelijke opvolger eHerkenning. "Om daarnaast of tot die tijd DigiD voor bedrijven te blijven ondersteunen, moet de KvK investeren. Omdat eHerkenning in ontwikkeling is, vinden wij het niet verantwoord te investeren in een dienst die op korte termijn ophoudt te bestaan."

Tussenoplossing

Teunis stelt wel dat continuïteit voorop staat. "Het borgen van de continuïteit van de dienstverlening aan ondernemers maakt dat wij ons ict-landschap voortdurend vernieuwen en verbeteren." Die borging geldt echter niet voor de bedrijfsvariant van DigiD.

De nog onbekende tussenoplossing moet de dienstverlening zelf wel waarborgen. Het is ook onbekend wat de investering daarin bedraagt. EZ bevestigt dat er nog wordt gewerkt aan een tussenoplossing. Die moet het gat tussen 1 april en "de tweede helft van 2010" overbruggen. "Momenteel is nog niet bekend hoe deze oplossing eruit gaat zien", stelt de woordvoerder van het ministerie.

Complexiteit en beveiliging

De reden voor het schrappen van DigiD voor bedrijven is volgens EZ de toenemende complexiteit van de e-overheid, en daarmee de beveiliging ervan. "Door de groei van het aantal internetdiensten van overheden groeit ook de 'digitale sleutelbos' van bedrijven en neemt de kans op onveilige situaties toe."

"Het kabinet is van mening dat dit veiliger, slimmer en eenvoudiger voor ondernemers kan met één stelsel van eHerkenning voor bedrijven." De totstandkoming van die opvolger wordt nu uitgewerkt, "samen met bedrijven en een aantal overheidspartijen", verklaart EZ. Het is dan ook nog niet bekend hoe basaal of complex, en veilig, de tussenoplossing gaat worden.

3 tot 9 maanden

Ook Teunis van de KvK bejubelt alvast de in ontwikkeling zijnde opvolger. Zij noemt eHerkenning een vergelijkbaar, maar makkelijker systeem voor ondernemers. Het moet ergens in de tweede helft van 2010 beschikbaar komen. Alle betrokken partijen houden het bij die periode en noemen nog geen concretere datum.

Het te overbruggen gat is daarmee tussen de 3 tot 9 maanden groot, als er geen uitstel komt. De KvK is één van de 'launching customers', vertelt woordvoerder Marjorie Teunis. Het implementeert het nieuwe systeem dus als één van de eerste overheidsdienstverleners. Voor het project eHerkenning is eind vorig jaar nog 7 miljoen euro extra budget vrijgemaakt