SwitchPoint Incasso is het grote broertje van de bekende betaaldienst SwitchPoint. Bij de Incasso-variant kunnen alleen bedragen tot drieduizend euro worden afgerekend. Critici vrezen dat deze dienst misbruikt kan worden. De Socialistische Partij (SP) had hierop schriftelijke vragen gesteld. Op deze vragen antwoordt minister Brinkhorst van Economische Zaken nu dat gebruikers alleen vlak voordat zij overgaan tot betaling dienen aan te geven of zij gebruik willen maken van SwitchPoint Incasso.

Blind

"Incasso is het meest gebruikte product voor betaling op afstand", schrijft de minister. "De bezoeker van de website kan naar eigen keus al dan toestemming geven aan KPN tot een eenmalige incasso." Helemaal blind voor de risico's is Brinkhorst echter niet. "Technisch gezien kan geen 100 procent veiligheid kan worden geboden. Middels de incassovoorwaarden bestaat echter een juridisch vangnet voor de consument voor die gevallen waarbij onverhoopt de technische beveiliging tekort schiet." KPN erkent bij monde van woordvoerder Maaike Scholten dat geen enkel systeem waterdicht is. "De persoon die in de vakantie de plantjes water komt geven, kan ook achter de pc kruipen en betalingen verrichten." "Fraude blijft altijd mogelijk. Opt-in is voorlopig echter nog niet aan de orde. KPN controleert echter grondig of alles klopt. Wij geloven dat SwitchPoint Incasso dan ook veiliger is dan de bestaande manieren om op internet te betalen."

Klipping

Voor verificatie wordt onder meer gebruikgemaakt van Klipping. Deze KPN-technologie koppelt een ip-adres aan een telefoonnummer. Abonnees van adsl van KPN kunnen hierdoor worden herleid tot aan hun woonadres, waarbij KPN dus ook inzicht heeft in de bijbehorende rekeningnummers. Al deze gegevens worden voor SwitchPoint Incasso gebruikt ter verificatie. In de gevallen waar Klipping niet bruikbaar is, zoals bij kabelinternetters en abonnees van XS4ALL, kan naar een speciaal nummer worden gebeld. Via nummerweergave wordt vervolgens het telefoonnummer gebruikt om de bijbehorende bankgegevens – die eerder door de internetter zijn opgegeven – gecontroleerd.

Afmelden

Internetters die überhaupt geen gebruik willen maken van SwitchPoint Incasso, kunnen zich vanaf hun thuis-pc bij KPN afmelden.