De samenwerking tussen Nederland en België voor open ict omvat meer dan simpelweg het delen van documenten. België heeft interesse voor hoe Nederland werkt aan het stimuleren van het gebruik van open standaarden en open source-software (ososs). Voor dit zogeheten plan Heemskerk is het Actieplan NOiV (Nederland Open in Verbinding) en het gelijknamige programmabureau opgezet.

Details nog uitwerken

De Belgische regering krijgt dan ook toegang tot de Nederlandse kennis en ervaring rond het actieplan. Dit laat het Nederlandse ministerie van Economische Zaken weten in antwoord op vragen van Webwereld. De overeenkomst tussen de twee landen wordt vervat in een Memorandum of Understanding. De details daarvan worden nu echter nog uitgewerkt, meldt EZ-woordvoerder Henk Wolbers.

Het NOiV heeft de laatste tijd niet alleen gebruik proactief aangemoedigd, maar ook geprobeerd schendingen van het open overheidsbeleid aan te pakken. Dat is gebeurd door overtredingen te signaleren en de betrokken overheidsorganen, gemeenten in dit geval, daarop aan te spreken. Wat er daarna gebeurt, is echter aan die instanties. EZ heeft al aan Webwereld laten weten dat het uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid is van de gemeenten zelf.

Europees niveau

"Het gaat inderdaad om het overdragen van documenten. Maar dus niet alleen", laat Wolbers weten. "Zo zijn Nederland en België dus voornemens meer samen op te trekken op Europees niveau." Dat betreft steun van de Belgen in de diverse Europese fora voor besluitvorming over het stimuleren van ososs.

"Het programmabureau NOiV werkt overigens al samen met de Belgen op het gebied van ODF", stipt Wolbers nog aan. België loopt op dat vlak weer flink voor. De regering heeft voor de eigen overheidsinstanties gebruik van dat open bestandsformaat verplicht gesteld. Dat is in 2006 al besloten. De deadline voor gebruik op federaal niveau is in september vorig jaar verstreken.

Opvallend is ook dat België, alhoewel overall lager (17e) dan Nederland (13e) op de recente open source index, beter scoort bij de overheid. De Belgische overheid staat 10e, terwijl de Nederlandse overheid juist achterblijft op de 19e plaats.

Nationaal aanpakken

De Nederlands-Belgische samenwerking betreft wel alleen het vooraf stimuleren. Net als bij de dwarsliggende gemeenten, waar het NOiV slechts vragen aan kan stellen, is er niet voorzien in dwangmiddelen of sancties. "Samen optreden naar overtreders of aanbestedingen aanpassen is niet aan de orde. Dat gebeurt nationaal", vertelt Wolbers.