De 'provider met een hart' krijgt de toestemming van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in reactie op eigen vragen over netneutraliteit. EZ-minister Maxime Verhagen stelt Solcon gerust: het mag zijn pornofilter op netwerkniveau handhaven. Volgens de bewindsman is dit wel toegestaan door de netneutraliteitsbepaling in de nieuwe Telecomwet, mits er aan twee voorwaarden wordt voldaan.

Uitzonderingsregels

De filterende provider moet de abonnee van zijn internettoegangsdienst de mogelijkheid bieden om zelf het filter uit - en ook weer in - te schakelen. Dat moet dan mogelijk zijn zonder tussenkomst van de provider zelf, bijvoorbeeld door op een eigen computer het filter aan en uit te kunnen zetten.

Het gaat hier dus niet om lokaal geïnstalleerde filtersoftware, die dus ook lokaal kan worden geactiveerd en gedeactiveerd. Het gaat om filtering door de internetprovider zelf die van toepassing is op al het verkeer op het netwerk van die aanbieder, voor alle klanten daarvan. Solcon biedt dit met zijn product 'Gezinsvriendelijk internet'.

Geen prijspressie

De tweede voorwaarde die Verhagen stelt is dat de provider geen lager tarief mag rekenen voor gefilterd internet, in vergelijking met ongefilterd internet. Deze omkadering van netneutraliteit is door Verhagen ook genoemd in een brief die hij op 11 mei heeft gestuurd aan de Eerste Kamer met een toelichting over netneutraliteit. Daarin stelde de minister echter ook dat providers níet op netwerkniveau mogen filteren.

Solcon-directeur Peter van der Vlies is daardoor verrast en heeft de minister dus om verduidelijking gevraagd. “Deze interpretatie van de wettekst was voor ons volledig nieuw. Ook naar aanleiding van artikelen in de media is met name over dit onderdeel veel onduidelijkheid ontstaan", schrijft hij in zijn brief van 30 mei (ingebed onderaan dit artikel). “Inmiddels hebben wij uit gesprekken met medewerkers van uw ministerie begrepen dat de uitleg over filtering op netwerkniveau herziening behoeft."

Verhagen: mag wel

Hier tussendoor heeft Solcon net als branchegenoot Kliksafe juist laten weten juridische stappen tegen de staat te overwegen. De wettelijk vastgelegde netneutraliteit zou namelijk geen ruimte laten voor vrijwillige filtering op netwerkniveau. Verhagen spreekt dat tegen in zijn brief van 20 juni (ook ingebed onderaan dit artikel) aan Solcon-directeur Van der Vlies.

“Ik heb uit uw brief begrepen dat bij de door u geboden dienstverlening het de eindgebruiker is, en dus niet de provider, die zelfstandig het filter aan of uit kan zetten. Het is daarbij niet van belang of dit filter op de router en/of pc, of op netwerkniveau geïnstalleerd is", schrijft de minister.

Solcon filtert door

Solcon komt vandaag dan ook met het persbericht dat het zijn filter gewoon voortzet, met permissie. “De minister van Economische Zaken, Landbouw in Innovatie schrijft in deze brief dat de opzet van Solcon voldoet aan de nieuwe wet." De provider benadrukt dat het filtert op verzoek van de eigen klanten, en dat het dat doet zonder prijsverschil.

“In een toelichting op de nieuwe telecomwet staat vermeld dat de filtering niet door de provider zelf op netwerkniveau mag plaatsvinden. De klanten van Solcon kunnen echter zelf het filter aan- en uitzetten. Dat is voor de minister doorslaggevend om de filterdienst van Solcon volgens de nieuwe Telecommunicatiewet ook in de toekomst toe te blijven staan." De provider meldt dat ongeveer een kwart van zijn klanten de filteroptie gebruikt.

Brief Solcon 30052012 Brief Verhagen 20062012 Update: Ingebed de brief van Solcon aan minister Verhagen, én de antwoordbrief met permissie voor filtering.