Dat blijkt uit antwoorden (pdf) van Heemskerk op onlangs gestelde kritische Kamervragen van SP-lid Arda Gerkens. Zij steunt PetitieSIDN en de stichting ISP Belang, een alliantie van voornamelijk kleine hostingbedrijven die ageert tegen de staffelkortingen die SIDN grote bedrijven geeft. ISP Belang diende onlangs een officiële klacht in bij de NMa.

Geen discriminatie

EZ geeft echter zijn zegen aan de omstreden kortingen. Ten eerste staat het de SIDN vrij om haar prijsbeleid te voeren, omdat de stichting functioneert op basis van zelforganisatie en zelfregulering. Zoals vastgelegd in een vorig jaar gesloten convenant, kan EZ pas ingrijpen als de stabiliteit en continuïteit van het .nl-domein in gevaar is. "Hier is op dit moment echter geen sprake van", constateert Heemskerk.

Daarnaast ziet EZ geen kwaad in de kortingsregeling zelf, die Heemskerk 'niet in strijd met het beginsel van gelijke behandeling' acht. "SIDN bakent immers categorieën af op basis van objectieve, transparante en toetsbare criteria zoals de afname van domeinnamen, en hanteert daarbij ook gelijke regels per categorie, zoals een vast kortingspercentage."

Schaalvoordelen

Dat grote domeinbedrijven voordeel genieten ten opzichte van de kleintjes, vindt Heemskerk niet bezwaarlijk, aangezien die grote deelnemers SIDN per domeinnaam minder kosten. Daarom mogen zij delen in dit kostenvoordeel en de kleintjes niet. Heemskerk: "Het benutten van deze schaalvoordelen leidt er toe dat deelnemers hun diensten tegen reëlere en lagere kosten kunnen aanbieden, hetgeen uiteindelijk kan doorwerken in lagere eindgebruikerstarieven."

Gerkens en de stichting ISP Belang waren nog niet bereikbaar voor commentaar op de kwestie.