"Nederland heeft een goede ict-infrastructuur, een goed functionerende marktgeoriënteerde benadering en een stabiel platform voor meer specifiek ict-beleid", zo stelt het ministerie van Economische Zaken op basis van het verschenen rapport ICT Diffusion to Business: The Netherlands. Dit rapport is verschenen onder de verantwoordelijkheid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook het beleid gericht op de verspreiding en het gebruik van ict in het bedrijfsleven, met name gericht op het MKB, is goed, zo citeert EZ uit het rapport. Tegelijkertijd constateert EZ dat er door `beperkingen van het budget' mogelijkheden blijven liggen. Het is echter niet allemaal koek en ei op het gebied van ict in Nederland. Het rapport signaleert andermaal dat dat de Nederlandse positie in internationale `e-rankings' daalt. "Dat geeft aan dat er ruimte voor verbetering en noodzaak tot actie is. De ict-skills, op diverse fronten, moeten duidelijk verbeterd worden", aldus EZ.

Studenten

Nederland scoort met name minder goed als het gaat om studenten met een bèta-achtergrond. In de toekomst kan een tekort aan deze studenten problemen opleveren voor bijvoorbeeld ict-onderzoek. Het Deltaplan Bèta-Techniek moet dit oplossen. Een ander terrein waar Nederland achterloopt, is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie. Al met al is Economische Zaken tevreden met de uitkomsten van het rapport: "Hiermee bevestigt de OESO de in de rijksbrede ict-agenda ingeslagen weg, waarbij het accent wordt gelegd op het stimuleren van toepassingen en het gebruik van ict." Het ministerie zegt de mogelijkheden voor een intensivering van het ict-beleid nog te onderzoeken. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld een volgende generatie elektronische communicatienetwerken, via een garantiefonds voor private investeringen.