Het elektriciteitsverbruik in de ict-sector groeit zo hard, dat er bij het uitblijven van maatregelen in 2020 sprake zal zijn van een verdubbeling ten opzichte van 2006.

Tot deze conclusie komt onderzoeksbureau Tebodin in een onderzoeksrapport (pdf) naar het elektriciteitsverbruik binnen de ict-sector. Reden voor het snel groeiende elektriciteitsverbruik is onder andere het sterk groeiende aantal datacentra. Naar aanleiding van het onderzoek laat staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken onderzoeken of het mogelijk is om met deze sector meerjarenafspraken te maken om de groei van het elektriciteitsverbruik te remmen.

Succes in andere branches

Volgens Heemskerk is het maken van dergelijke afspraken van groot belang: "Door deze maatregelen te nemen kan de ict-sector een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2." Het zou niet voor het eerst zijn dat dergelijke meerjarenafspraken worden gemaakt én succesvol blijken. In verschillende andere branches zijn al behoorlijke successen geboekt met zulke afspraken. Zo is er op basis van de eerste afspraken die zijn gemaakt in de afgelopen tien jaar een energie-efficiencyverbetering bereikt van 22 procent.

Maatregelen

Volgens het ministerie van Economische Zaken kan de ict-sector de groei van het elektriciteitsverbruik halveren door het nemen van een aantal besparende maatregelingen. Zo zouden er energiezuinigere koelingsconcepten kunnen worden toegepast en moet de capaciteit binnen de diverse datacentra beter worden benut.

Ook zou er een bijdrage kunnen worden geleverd aan het terugdringen van het CO2-probleem door efficiency binnen de sector te stimuleren. Hierbij moet worden gedacht aan toepassingen voor thuiswerken, efficiënter energiebeheer binnen gebouwen en het inzetten van teleconferencing als alternatief voor fysieke bezoekjes.