Het ministerie van Economische Zaken heeft het totale beschikbare budget voor dit laatste jaar vastgesteld op ruim 1,8 miljoen euro. Dit bedrag staat los van de miljoenen die het ministerie beschikbaar heeft gesteld voor zeventien gemeenten voor de aansluiting van breedband in publieke instellingen. De genoemde 1,8 miljoen valt onder de nationale subsidieregeling 'Subsidies diensten Kenniswijk' van het Ministerie van Economische Zaken. De regeling is voor bedrijven, ondernemers, (non-)profit instellingen, verenigingen en andere organisaties. Het ministerie wil met de regeling de introductie van op consumenten gerichte internetdiensten versnellen. De projecten kunnen overal in Nederland worden uitgevoerd. De regeling kent twee typen dienstenprojecten: grote projecten met een maximale subsidie van 400.000 euro per project en kleinere projecten met een maximale subsidie van 35.000 euro per project. Het ministerie benadrukt dat Nederland voorop wil lopen op ict-gebied. Eén van de instrumenten die de overheid hiervoor heeft ingericht is de Kenniswijk-subsidieregeling. Vorige week werd Nederland nog op de vingers getikt door de Europese Commissie omdat er juist te weinig geïnvesteerd zou worden in ict.