"Op internet circuleren berichten dat de overheid een nieuwe bron van inkomsten aanboort door bedrijven licentiekosten te laten betalen voor lastenverlichtende software. Dat is geenszins het geval", verklaart de woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken tegenover Webwereld.

Niet innen

Het gaat om het EZ-programma 'Slim geregeld, goed verbonden' (SGGV), waarbij licentiekosten zouden gelden voor een nieuwe applicatie voor het aanvragen van milieuheffingen: de 'casus rubber en kunststofindustrie'. Licentiekosten zijn in dit ene geval wel van toepassing, maar dit betekent niet dat de overheid geld vraagt voor ontwikkelde software, aldus EZ.

"SGGV en EZ ontwikkelen geen softwareapplicaties en innen dus ook geen licentiekosten", luidt de officiële verklaring van EZ aan Webwereld. Inmiddels is deze reactie ook al gepubliceerd op de site van het programma SGGV. Dit zou niet haaks staan op de gerekende licentie voor de heffingsapplicatie.

Zelf bepalen

De EZ-woordvoerder benadrukt dat het ministerie en SGGV slechts faciliteren. De ketenpartners, bestaande uit bedrijven en uitvoerende overheidsinstanties, kunnen wél zelf bepalen wie de definitieve ict-oplossing gaat maken, beheren en eventueel ook betalen. "Dit gebeurt mede op basis van een kosten-batenanalyse."

Het bepalen of er een licentievergoeding wordt gerekend, en dan de hoogte daarvan, is geheel aan die ketenpartners, die volgens EZ hier ook volledig van op de hoogte zijn. "Alle betrokken partijen zijn van meet af aan van deze werkwijze op de hoogte en onderschrijven deze."

"Het ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor SGGV, ontwikkelt dus geen softwareapplicaties en ontvangt op geen enkele wijze en in geen enkele vorm financiële baten van eventuele exploitatie van de ict-applicaties die de ketenpartners bouwen."

Lastenverlichting

Het doel van SGGV is ondernemers te helpen om informatieuitwisseling met de overheid efficiënter en goedkoper te laten verlopen. Ict speelt een sleutelrol in het verlagen van de regeldruk en daarbij komende administratiekosten. Doel is een verlaging van zeker een kwart.

Het ministerie hamert erop dat de hieruit voortkomende toepassingen beschikbaar komen voor de hele betrokken branche, zodat alle bedrijven kunnen profiteren van de daarmee mogelijke lastenverlichting. Inmiddels heeft de VVD al Kamervragen gesteld over de vermeende nieuwe inkomstenbron van de overheid, die EZ nu dus geheel ontkent.

Open source?

Op vragen van Webwereld of de SGGV-applicaties open source zijn, of dat nog worden, heeft het ministerie nog geen antwoord gegeven. Groen Links-kamerlid Kees Vendrik heeft die vragen nu ook gesteld. Hij is de man achter het huidige open source-beleid van de Nederlandse overheid, wat is geformaliseerd in het actieplan Heemskerk, van de staatssecretaris van EZ.