Dat schrijft de staatssecretaris van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman zorgt het reserveren van frequentieruimte voor nieuwe partijen voor 'een minder efficiënte uitkomst van de veiling'. "Het veilingmodel zal vele malen complexer en intransparanter worden." Ook brengt het voorstel ook extra kosten met zich mee.

De vertraging die aanpassing van de veiling veroorzaakt wordt door Heemkerk geschat op zeker tien maanden. Dat zou ook in het nadeel van mogelijke nieuwkomers zijn. "Deze tijd is nodig om het beleid te herformuleren, de regeling te herschrijven en te consulteren, opnieuw een verplicht advies van de OPTA en NMa in te winnen, en vooral om opnieuw de software te ontwerpen, bouwen en testen." De frequentieveiling vindt komend jaar via internet plaats.

Kabelaars ook nieuwkomers

Heemskerk noemt het ook 'juridisch slecht houdbaar' en 'onwenselijk' om kabelbedrijven in het kader van de Wimax-veiling niet als nieuwkomers aan te merken. Alleen KPN, T-Mobile en Vodafone beschikken al over een landelijk mobiel netwerk. Het over één kam scheren van de drie bestaande spelers en de kabel zorgt volgens de staatssecretaris voor 'onevenredig benadeling van de kabelbedrijven'.

Het ministerie wilde eerst frequenties van 80Mhz breed veilen, maar veranderde dat later naar 40 MHz per deelnemer. Daardoor ontstond ruimte voor vijf verschillende partijen.

Van Dam

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam stelde recent in de Kamer voor 20 procent te reserveren voor een nieuwkomer buiten de vijf grote telecom- en kabelbedrijven bij de aanstaande Wimax-veiling, om zo de concurrentie te bevorderen. Hij leek toen te kunnen rekenen op steun van de meerderheid van de Kamer.

Van Dam en andere Kamerleden vrezen dat de vijf grote telecom- en kabelbedrijven tijdens de frequentieveiling volgend jaar als winnaars uit de bus komen, waarna zij hun eigen netwerken zullen beschermen. Naast de vijf 'traditionele' partijen KPN, T-Mobile, Vodafone, Ziggo en UPC, doen waarschijnlijk ook Tele2 en Worldmax mee aan de Wimax-veiling. De te veilen frequenties zijn trouwens ook bruikbaar voor de uitrol van een Long Term Evolution (LTE) netwerk.

Morgen vergadert de Kamer over de kwestie.