Het ministerie hoopt zo dat het aantal succesvolle technostarters toeneemt en zo kunnen bijdragen aan snelle verspreiding van nieuwe technologische kennis binnen en tussen bedrijfstakken. Universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen kunnen de komende drie maanden een plan indienen bij Senter, de organisatie die namens EZ de subsidieregelingen uitvoert, om startende bedrijven te helpen met 'een vliegende start'. Als een plan wordt geselecteerd, geeft EZ subsidie voor bijvoorbeeld huisvesting en apparatuur. Per project kent het ministerie maximaal vijf miljoen euro toe. De maximale looptijd van de regeling is twee jaar. Volgens het ministerie van EZ scoort Nederland onder het gemiddelde op het gebied van technostarters. Knelpunten zijn bijvoorbeeld de financiering en de manier waarop startende ondernemingen worden begeleid. In 1999 waren er nog 1100 technostarters, in 2003 wil EZ dat dit er minimaal 1650 zijn.