In opdracht van het ministerie heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) tien belangrijke punten geïnventariseerd om het Europese ict-beleid te vernieuwen. Zo zou Europa haast moeten maken met de introductie van voice over ip en slimme chips. Ook moet de EU met een adequaat antwoord komen op de verschuiving van ict-werk naar lagelonenlanden. Dit blijkt uit het door PwC-opgestelde rapport `Rethinking the European ICT Agenda' dat minister Brinkhorst eerder deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit het rapport blijkt dat landen als de VS, India, China, Zuid-Korea en Japan op veel terreinen meer uit ict weten te halen dan Europa. De onderzoekers waarschuwen ervoor dat als de EU geen knopen doorhakt over de tien geformuleerde punten, de positie van de EU verder zal verslechteren. PwC vindt verder dat Europa de bestrijding van cybercrime hoger op het prioriteitenlijstje moet zetten en dat het tijd wordt voor standaardisatie van bestaande Europese ict-oplossingen voor elektronische betalingen.

Stimuleren

Brinkhorst wil dit rapport tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU benutten om het debat over de vernieuwing van het Europese ict-beleid te stimuleren. De uitkomsten van dit debat zullen vervolgens door de diverse Europese ministers worden gebruikt bij behandeling van het Europese ict-beleid in de Europese Raad.