Volgens Brinkhorst willen consumenten relatief kleine bedragen ook via internet of mobiele telefoon kunnen afrekenen zonder tussenkomst van een bank. Het ministerie komt tot deze conclusie na onderzoek. Volgens EZ loopt de e-commerce in Nederland achter op andere landen. Het ministerie constateert dat er een patstelling is ontstaan tussen de vraag (vertrouwen en betaalgemak) en het aanbod. Om deze patstelling te doorbreken zal het ministerie het voortouw nemen en proberen de diverse marktpartijen bij elkaar te krijgen. Op deze manier hoopt EZ dat consumenten op meer digitale plekken met behulp van `nieuwe media' kunnen afrekenen. Uit het onderzoek van EZ blijkt tevens dat de huidige aanbieders er niet in slagen `een substantieel deel van de vragen' aan zich te binden. Dit komt volgens het ministerie door gebrekkige gebruiksvriendelijkheid en onvoldoende duidelijkheid.