Facebook heeft begin dit jaar een stemsysteem ingevoerd waarmee gebruikers democratisch kunnen meebeslissen over de regels van de community. Het democratische systeem vloeit voort uit een discussie over het veranderen van de gebruiksovereenkomst .

Felle kritiek

Na felle kritiek trok Facebook de nieuwe gebruiksvoorwaarden in en werden de oude in ere hersteld. De nieuwe voorwaarden konden namelijk zo geïnterpreteerd worden dat alle informatie die gebruikers op de site plaatsen voor altijd eigendom wordt van Facebook, met alle rechten die daarbij horen. Dit pikte de community niet.

Sindsdien is er een periode van dertig dagen ingesteld waarin de community veranderingen kon aandragen en kon stemmen op verschillende voorstellen. Die periode is nu voorbij. Er zijn in die tijd 3.000 keer gereageerd door gebruikers op de Facebook Principles en de Statement of Rights and Responsibilities (SRR), laat Facebook weten.

Stembus

Op 16 april moeten de aangepaste documenten zijn omgevormd tot nieuwe gebruiksvoorwaarden. Simon Axten van het beleidsteam van Facebook belooft dat bij elke aanpassing duidelijk wordt uitgelegd waarom die beslissing is genomen. Alle opties die de community heeft gesuggereerd, zijn nu met hulp van studenten gelezen. De originele bezwaarmakers hebben al die reacties teruggebracht tot een lijst met echte problemen.

Tussen 16 en 23 april kunnen de leden van de sociale netwerksite een stem uitbrengen op de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Dat kan via een Facebook-applicatie die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. De stemmen zullen door een onafhankelijk bureau worden gecontroleerd. Als een meerderheid vóór stemt zullen in het vervolg alle veranderingen aan de voorwaarden via hetzelfde systeem gaan.