Volgens Facebook zorgt het Europese privacyvoorstel voor het 'recht om te worden vergeten' ervoor dat de privacy van gebruikers juist meer in gevaar komt. In de voorstellen is namelijk opgenomen dat data die door derde partijen worden overgenomen ook gewist moet worden en een woordvoerder van het sociale netwerk laat aan TechWeekEurope weten dat dit alleen maar kan leiden tot meer dataverzameling.

Vergeten leidt tot volgen

Facebook bijt zich vast in het onderdeel van het voorstel dat informatie die bij derden ligt ook gewist moet worden. De redenatie van Facebook is dat dit ervoor zal zorgen dat gebruikers nog meer gevolgd gaan worden. Hun berichten moeten in dit geval gemarkeerd worden zodat Facebook ze kan terugvinden op andere sites.

“De verplichting dat we data moeten verwijderen die is gekopieerd naar andere diensten is iets wat we niet kunnen beheersen", aldus Facebook-woordvoerder Linda Griffin tegen TechWeekEurope. “Om aan deze verplichting te voldoen, zouden diensten de bezigheden van gebruikers op het hele internet moeten volgen."

Sociale netwerken in EU-vizier

Eerder dit jaar stelde de Europese Commissie nieuwe databeschermingsregels voor om de privacy van burgers beter te beschermen. Een van de voorstellen is het recht om te worden vergeten, waarbij burgers zelf moeten kunnen eisen dat gegevens over ze op het internet gewist wordt.

De Europese Commissie is van plan specifiek in Europa opererende sociale netwerken onder de regeling te laten vallen (PDF). Het voorstel wil dat sociale netwerken bewijzen dat ze de data moeten bewaren, in plaats van dat consumenten moeten aantonen dat dataverzameling onnodig is. De Commissie wil dat de standaardinstellingen bij sociale netwerken zorgen voor de hoogst mogelijke privacy. De EC denkt dat dit de groei van sociale netwerken en de economie als geheel juist ten goede zal komen, omdat gebruikers daardoor meer vertrouwen krijgen in online diensten.

Amerikaans verzet tegen EU

De Amerikaanse overheid en diens equivalent van de Kamer van Koophandel lobby'en flink om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie een aantal bepalingen in het voorstel laat schieten. Ook Amerikaanse opsporingsdiensten maken zich druk over de databeschermingsplannen van de EU. Die zijn bang dat de wet ervoor zorgt dat het datagraaien bij Europese instellingen daarmee van de baan is. Dit zorgt ervoor dat Europese en Amerikaanse politie en justitie niet goed meer kunnen samenwerken, vindt de Amerikaanse ambassadeur bij de EU William E. Kennard.

De gewraakte Data Protection Directive is momenteel nog een voorstel van de Europese Commissie. Het Parlement moet zich erover buigen om van de plannen een wet te maken.

Promotiefilmpje van de EC: je onthult meer dan je denkt