Dat concludeert een onderzoek naar sociale netwerksites in de V.S, van het Amerikaanse onderzoeksbureau Nielsen. Myspace telde in september 2007 58,581 miljoen leden, en in een jaar tijd kwamen daar net rond de 800.000 leden bij.

In Nederland zit er volgens MySpace overigens nog wel prima groei in het ledenbestand, maar desondanks wordt het afgelopen februari opgezette kantoor in Amsterdam alweer opgedoekt, zo werd vorige week bekend.

Windows Live Spaces van Microoft leed gevoelige verliezen op de Amerikaanse markt. Die site ging van tien miljoen leden terug naar negen miljoen. En ook de netwerksite van AOL ging met 23 procent achteruit op het ledenbestand.

Winnaars

LinkedIn kon in een jaar tijd rekenen op een groei van bijna tweehonderd procent en Facebook zag het ledenbestand rijzen tot een aantal van 39 miljoen in de Verenigde Staten, een stijging van 116 procent in één jaar.

Myspace is in het thuisland nog wel de grootste, vóór Facebook, maar wereldwijd zou Facebook inmiddels de grootste zijn. Facebook is wereldwijd goed voor circa 110 miljoen leden, MySpace zit daar net iets onder.

Twitter

Ook andersoortige sociale websites namen een vlucht het afgelopen jaar. Microblogsite Twitter.com en Tagged.com groeiden respectievelijk met 343 en 330 procent.